Moje budoucnost,
Moje volba

Projektový den pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
(s výjimkou speciálních a praktických škol) a studenty gymnázií (4 x 45 min., celkem 180 min. )
(VŽDY PRO JEDNU TŘÍDU)
Zážitkový tréninkový program s prvky mindfulness, růstového myšlení a pozitivní zodpovědnosti. V průběhu programu žáci diskutují nad zadaným tématem, pracují na mini projektech, plní individuální úkoly. Program se skládá ze 4 navazujících na sebe modulů, které obsahují celkem 10 aktivit a tvoří ucelený trénink. Aktivuje zájem žáků o výběr povolání a otevírá důležitá témata, na která můžete navázat dalšími aktivitami, testováním předpokladů, návštěvami firem a veletrhů a diskuzemi s odborníky. Projektový den žáky baví a zároveň systémově učí návyků kariérního rozhodování, ukazuje jím podstatu výběru ve světě, který se neustále mění.
 • 2250

  žáků 8. a 9. tříd základních škol se již zúčastnilo tohoto programu od roku 2021
 • 50

  základních škol po celé České republice, velkých i malých, ve městech a na venkově
 • 90

  tříd od 15 až do 30 žáků, včetně 5 romských v Brně, Děčíně a Obrnicích
 • 360

  odučených hodin v reálném prostředí základních škol někdy i ve dvou směnách, dopoledne a odpoledne
Pořádejte projektové dny ve Vaší škole nezávisle na externích dodavatelích
Po třech letech intenzivního cestování po celé České republice pro školní rok 2024/ 25 prozatím nenabízím žádné volné termíny. Díky svým zkušenostem jsem připravila velmi podrobnou metodiku realizace projektového dne, která Vám umožní pořádat projekt každý rok pro všechny třídy bez vazby na extérní lektory.

Zajímavý zážitkový program bez poučování

Projektový den se skládá ze čtyř modulů. Každý modul odpovídá jedné vyučovací hodině (45 min.). Témata v jednotlivých modulech na sebe navazují a pomáhají dětem nejen pochopit principy výběru povolání, vyzkoušet si výběr nanečisto, ale zároveň je motivují zaujmout aktivnější životní pozici.
Tento projektový den není pouhou sbírkou aktivit, ale pečlivě připraveným a ověřeným v praxi osobnostně rozvojovým programem, který v českém prostředí nemá alternativu. Pokud se rozhodnete pro pořízení metodiky, ta nemá ani časové, ani kapacitní omezení, je vytvořena tak, abyste nemuseli vymýšlet nic navíc a aby projektový den ve své třídě mohl realizovat například třídní učitel nebo kdokoli z poradenského týmu školy.

Projektový den i metodiku lze uhradit ze šablon OP JAK , šablona 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
"Každá šablona má stanovenu svou hodnotu/cenu. Tato cena zohledňuje náklady pro realizaci šablony, např. osobní výdaje, pomůcky, případné administrativní náklady, vybavení sloužící k realizaci aktivit projektu apod."..."Je na zvážení příjemce – školy/školského zařízení/PPP, na jaké konkrétní výdaje využije finanční prostředky při realizaci projektu. Typickými výdaji, s ohledem na typy šablon, jsou např. výdaje na didaktické pomůcky, IT, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, koordinaci a administraci projektu, náklady na archivaci apod."
1. Práce vs. koníček
Co lidé očekávají od práce? A proč chodí do práce, která je nebaví? Jaký vliv mají očekávání od střední školy na to, jakou školu si nakonec vybíráme? A proč umíme vybírat koníčky, ale neumíme si vybírat povolání? Tyto otázky si položíme v první hodině.
2. Úspěšný člověk
Druhá hodina otevře diskuzi o tom, jaký člověk je úspěšný? Co je úspěch - peníze nebo spokojenost? Je vůbec potřeba si vybrat? A proč si štěstí za peníze nekoupíš? Jak naše představy o úspěšnosti zkreslují sociální stereotypy?
3. Mohu a chci
Proč se říká, že rozhodnutí jsou důležitější než naše schopnosti? Jak poznat, že se hodíme na povolání, které si vybíráme? A proč se toto povolání hodí nám? A jak se vyznat v povoláních budoucnosti? Je opravdu důležité v práci dělit to, co baví? A jak najít takovou práci? Třetí hodina nabídne výběr nanečisto.
4. Zodpovědná volba
Co napáchá strach udělat chybu? Co odlišuje opravdu úspěšné a spokojené lidi? A co znamená skutečná zodpovědnost? Na příkladu příběhu s nečekaným koncem navrhneme algoritmus správné volby, kterým se budeme řídit nejen při výběru povolání.

Kateřina Málková, smartee.cz
Vytvoření této metodiky předcházelo celkem 8 let mé lektorské a poradenské činnosti v oblasti kariérového poradenství zaměřeného na období dospívání a první volbu povolání z celkem 26 let praxe. Pracovala jsem ve stavebnictví, marketingu, IT a vzdělávací instituci. Mám zkušenosti s účetnictvím ,personalistikou, právem a vývojem software. Působila jsem v rolích jednatelky soukromé společnosti, finanční a personální manažerky, ředitelky pro rozvoj internetové platformy, kouče a mentora mladých podnikatelů a týmů.

K vytvoření metodiky přispěla komunikace s více jak 1000 učiteli na mých seminářích a webinářích, spolupráce ve školách s téměř 2000 žáky, spolupráce s různými organizacemi a odborníky na kariérové poradenství v roli lektorky (Národní pedagogický institut, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, VIM Brno, CCV Pardubice, Hospodářská komora Jihočeského kraje, Educa Liberec aj. ). Přednášela jsem na konferencích kariérového poradenství v Hradci Králové (2018), v Seči u Pardubic (2023) a na mezinárodní konferenci IAEVG v Bratislavě (2019) jsem poprvé prezentovala svůj pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání". S dětmi a jejich rodiči spolupracuji také v individuálním poradenství, pomáhám s výběrem střední nebo vysoké školy, s přestupem na jinou střední nebo se zvýšením motivace.
Ing. Kateřina Málková
autorka metodiky
zakladatelka Smartee.cz

Vyberte si variantu naší spolupráce, která Vám vyhovuje nejvíc

Projektový den
Realizace projektového dne ve Vaší škole (4 vyučovací hodiny)
Přijedu k Vám do školy a uspořádám projektový den od začátku do konce pro jednu třídu (třídy lze spojit, pokud celkový počet nepřesáhne 30 žáků). Máte-li více tříd, můžeme se domluvit na realizací více projektových dnů ve stejném termínu. Projekty lze realizovat v rámci dopoledního, ale i odpoledního vyučování (například dvě třídy v jeden den.) Uvedená cena je pro jednu třídu.

Lze hradit ze šablon OP JAK pro ZŠ

Časté otázky

Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
Close
Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
Ujišťuji Vás, že odeslání dotazů ke kurzu neznamená udělení souhlasu se zasíláním reklamních sdělení!