Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce

Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou podpořeny praktickými aktivitami, které jsou přizpůsobeny potřebám žáků základních a středních škol.
Distanční kurz z roku 2024, 10 vyučovacích hod. (475 min.)
Orientace na trhu práce (webinář)
Po shlédnutí a vyplnění dotazníku zpětné vazby bude vystaveno osvědčení o absolvování distančního kurzu (10 vyučovacích hod.).
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
00:00 Úvodní představení, cíle a obsah webináře, význam tématu. 2/3 absolventů škol pracují v oborech, které nevystudovali.
10:08 Výzvy v kariérovém rozhodování pro žáky a poradce v prostředí proměnlivého trhu práce.
15:49 Proč stará pravidla kariérního rozhodování nefungují. Rozdíly v pohledu na zaměstnání a práci u zástupců různých generací, kteří se potkávají na trhu práce.
27:05 Základní schéma výběru povolání "Umím - Chci - Potřebují". Soulad s rámcem CMS (Career Management Skills). Vybíráme si povolání na celý život? Proč povolání není konečným kariérovým cílem a nehledáme podstatné jméno.
46:21 První situace v poradenství: "Když vůbec nevím kde začít a nemám žádné varianty." Varianty poznávání povolání a první výběr. Příklad aktivity s kartami JobbKort. Pyramida Diltse jako nástroj pro poznávání povolání. Aktivita Moje ideální práce.
1:13:47 Druhá situace v poradenství: "Už mám nějaké varianty". Příběh Vojty, varianty povolání a postup v poradenství. Zvažování perspektiv v jednotlivých oborech (včetně platových), zdroje informací o povoláních a náplni práce. Aplikace KOMPAS pro kariérové poradenství.
1:27:13 Třetí situace v poradenství: "Když si myslím, že přesně vím". Práce s konkrétními pracovními inzeráty. Aktivita "Kompetenční jádro pracovní pozice".
1:33:13 Aktivita Test profesních asociací. Kreativní aktivity mapování kompetencí a výběru povolání.
 • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
  kariérová poradkyně
  Základní škola Český Krumlov
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
  Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  kariérová poradkyně
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
  jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  kariérová poradkyně
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Myslím, že náplň seminářů byla obsahově velice bohatá a rozmanitá a zůstalo-li něco nezodpovězeno, pak to určitě bude součástí jiného semináře. Oceňuji získání nových informací, srozumitelný výklad, zajímavé informace o trhu práce dnes a v budoucnu. Vaše webináře se mi moc líbí pro svoji názornost, konkrétnost, zpracování i příklady z praxe.
  kariérová poradkyně
  SOŠ veterinární Hradec Králové
Distanční kurz "Orientace na trhu práce. Rady, tipy a nástroje pro kariérové poradce" (475 min.)
součástí nabídky je:
- přístup k záznamům (475 min. /10,5 vyuč. hod.) na dobu 12 měsíců
- kompletní prezentace ke stažení v rozsahu > 100 str.
- příručka "Životopis, který prodává" (pdf)
- osvědčení o absolvování v elektronické podobě po vyplnění dotazníku
- Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
1600
3200

O lektorce

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.