Koučovací nástroje pro kariérového poradce

Koučovací techniky mohou pomoci rozmluvit mlčenlivého žáka, podpoří iniciativu u nerozhodných, pomohou pochopit, co se ve skutečnosti skrývá za nerealistickým výběrem některých dětí. Výhodou koučovacích technik je tzv. zmocňování (empowerment), předání žákům zodpovědnosti za jejich rozhodování a zároveň podpora víry ve vlastní úsudek a motivace k aktivnímu jednání.
Na webináři Vám nabídnu několik praktických koučovacích metod a aktivit určených pro výběr povolání přímo pro teenagery.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Z organizačních důvodů kapacita webináře je omezena na 15 účastníků.
Webinář není akreditován v systému DVPP
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
(bude uvedeno na faktuře)
Koučovací nástroje pro kariérového poradce (webinář)

Na tomto webináři Vás seznámím s:

  • 7 základními koučovacími otázkami, které Vám pomohou organizovat průběh individuální konzultace.
  • logikou poradenského procesu v souladu s modelem GROW a aktivitami, které můžete využít jak pro individuální poradenství, tak i pro skupinové poradenství a výuku.
  • neobvyklým využitím tradičního koučovacího nástroje kola rovnováhy / kompetencí v profesním sebeurčení,
  • řadou praktických aktivit, které vychází z principů kariérního koučinku a které jsou vhodné pro práci s mládeží: "Můj pohádkový hrdina", linie života ve spojení s metodou mapování kompetencí STAR(T), aktivitou "Představ si svoji budoucnost" (pyramida Roberta Dilltse) a modelem Walta Disneye pro přípravu akčního plánu.

  Proč mi můžete důvěřovat?


  Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

  Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila téměř 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2 roky ve školách odučila přes 300 hodin.
  Ing. Kateřina Málková
  zakladatelka Smartee
  lektorka
  Kateřina Málková, smartee.cz

  Co říkají účastníci mých webinářů?


  • Webinář byl přínosný z pohledu kariérového poradce, učitele i rodiče. Hodně příkladů z praxe; kurz byl přehledný a srozumitelný. Velmi návodné možnosti jak pracovat s jedincem nebo se skupinou. Praktické, srozumitelné, interaktivní. Metody, které je možné okamžitě využít.
   kariérová poradkyně
   účastnice webinářů v březnu 2023
   (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
  • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
   kariérová poradkyně
   Základní škola Český Krumlov
   (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
  • Vážená paní lektorko,
   Děkujeme Vám za lektorskou spolupráci při ověřování vzdělávacího programu. Na základě zpětné vazby od účastníků studia a na základě mého pozorování všech Vašich vystoupeních v modulu 3-4, Vás chci také pochválit. Vaše vystoupení bylo pro účastníky velmi zajímavé. Vaše vzdělávací aktivity byly obohacené o vlastní praktické zkušenosti z jiné profesní oblasti než je oblast školství. Rádi bychom Vás požádali o další spolupráci v rámci závěrečných zkoušek.
   Vzdělávací program Školní kariérový poradce
   PaedDr. Věra Hlavsová
   Odborný garant vzdělávání / Úsek ředitelky / Brno, Středisko služeb školám, Brno (VIM Brno)
  • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
   Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
   kariérová poradkyně
   ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
   jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
  • Kurz je praktický, přínosný. Netočí se kolem teoretické "omáčky", ale přináší příklady, metody, cesty jak s tím pracovat.
   kariérová poradkyně
   Střední škola logistická Dalovice
   (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
  • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
   kariérová poradkyně
   Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
   (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
  • Zvláště ti, kteří v kariérovém poradenství začínají mohou získat vhled do této problematiky, dostane se jim příkladů z praxe a mohou se na cokoliv zeptat.
   kariérová poradkyně
   Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
  • Vaše webináře mi naprosto vyhovují pro svoji přehlednost a srozumitelnost, budu se těšit na další :-)
   kariérová poradkyně
   SOŠ veterinární Hradec Králové
  Podmínky registrace a storno
  Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

  Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.
  Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
  součástí nabídky je kompletní prezentace, dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
  Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
  úterý 24. října 2023
  čtvrtek 23. listopadu 2023
  15:00 - 17:00, 120 min.
  17:00 - 19:00, 120 min.
  850 Kč
  850 Kč
  Podmínky registrace a storno
  Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
  7 / 15 volných míst
  3 / 15 volných míst
  Click to order