Každý je na něco chytrý. Teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera pro kariérové poradenství (webinář)

"Kde leží tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Tato citace z knihy "Harry Potter a Fenixův řád" velmi přesně popisuje to, co hledáme, když žákům pomáháme s výběrem povolání. Jsou to jejich talenty a silné stránky, jejich zájmy a spojená s nimi motivace. Howard Gardner v roce 1983 přišel s teorií, že naprosto každý člověk "je na něco chytrý", každý má své talenty, které nesouvisí se školními známkami nebo výsledky IQ testů a které se dají rozdělit do osmi oblastí. Tato teorie má velký přínos pro kariérové poradenství a výběr povolání. Na tomto webináři vás seznámím s její podstatou, nabídnu praktické aktivity uplatnitelné ve školách a také odkážu na nástroje, které byly vytvořeny na jejím základě a které jsou dostupné pro české učitele.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Webinář nemá akreditaci MŠMT
Hodnoty v kariérovém poradenství
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Co se dozvíte na webináři:

  • Seznámíte se s podstatou Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence a s jednotlivými typy inteligencí / talentů / silných stránek.
  • Dozvíte se, jaké schopnosti a návyky jsou spojeny s každým typem inteligence, s kterými obory a povoláními se dají spojit.
  • Dozvíte se, jak využít MI teorii (mnohočetné inteligence) k mapování kompetencí žáků, jejich hard a soft skills. Pomocí karet inteligence pojmenujete své silné stránky, kompetence a potenciální oblasti svého rozvoje. Tuto zkušenost budete moci využít ve Vaší praxi kariérového poradce.
  • Seznámíte se s evoluční koncepcí této teorie, dozvíte se, dozvíte se které skupiny talentů patří k nejstarším a jak Gardnerova teorie koreluje s různými etapami vývoje člověka a možnostmi učení.
  • Seznámíte se s aplikací, která byla vyvinutá pro účely kariérového poradenství a která žákům pomáhá nejen určit svoje silné stránky a zamyslet se na svoji motivací, ale také je provádí procesem rozhodování.
  • Tyto poznatky budete moci využít nejen v kariérovém poradenství, ale také ve své pedagogické praxi při hledání individuálního přístupu k žákům.

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. Již 8 let s žáky pracuji také v individuálním poradenství.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
součástí nabídky je kompletní prezentace (cca 40 str.), dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
V tuto chvíli není vypsán
15:00 - 17:00, 120 min.
Záznam webináře
950 Kč
dostup k záznamům na 3 měsíce
Podmínky registrace a storno
Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
kapacita webináře je 15 účastníků
850 Kč
+ osvědčení a prezentace