smartee.cz

Silné stránky a výběr povolání. Teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera (webinář)

"Kde leží tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Tato citace z knihy "Harry Potter a Fenixův řád" velmi přesně popisuje to, co hledáme, když žákům pomáháme s výběrem povolání. Jsou to jejich talenty a silné stránky, jejich zájmy a spojená s nimi motivace. Howard Gardner v roce 1983 přišel s teorií, že naprosto každý člověk "je na něco chytrý", každý má své talenty, které nesouvisí se školními známkami nebo výsledky IQ testů a které se dají rozdělit do osmi oblastí. Tato teorie má velký přínos pro kariérové poradenství a výběr povolání. Na tomto webináři vás seznámím s její podstatou, nabídnu praktické aktivity uplatnitelné ve školách a také odkážu na nástroje, které byly vytvořeny na jejím základě a které jsou dostupné pro české učitele.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Webinář nemá akreditaci MŠMT
Hodnoty v kariérovém poradenství
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Co se dozvíte na webináři:

  • Seznámíte se s podstatou Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence a s jednotlivými typy inteligencí / talentů / silných stránek.
  • Dozvíte se, jaké schopnosti a návyky jsou spojeny s každým typem inteligence, s kterými obory a povoláními se dají spojit.
  • Dozvíte se, jak využít MI teorii (mnohočetné inteligence) k mapování kompetencí žáků, jejich hard a soft skills. Pomocí karet inteligence pojmenujete své silné stránky, kompetence a potenciální oblasti svého rozvoje. Tuto zkušenost budete moci využít ve Vaší praxi kariérového poradce.
  • Seznámíte se s evoluční koncepcí této teorie, dozvíte se, dozvíte se které skupiny talentů patří k nejstarším a jak Gardnerova teorie koreluje s různými etapami vývoje člověka a možnostmi učení.
  • Seznámíte se s aplikací, která byla vyvinutá pro účely kariérového poradenství a která žákům pomáhá nejen určit svoje silné stránky a zamyslet se na svoji motivací, ale také je provádí procesem rozhodování.
  • Tyto poznatky budete moci využít nejen v kariérovém poradenství, ale také ve své pedagogické praxi při hledání individuálního přístupu k žákům.

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
délka webináře 120 min.
v čase 14:30- 16:00
v aplikaci Zoom
čtvrtek 15. června 2023
850 Kč
nejsem plátce DPH
Lektorka: Ing. Kateřina Málková | zakladatelka projektu SMARTEE
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 7. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V letech 2021-23 jsem navštívila téměř 40 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 1500 žáků.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Kateřina Málková, smartee.cz
Webinář je určen pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Všichni účastníci obdrží nezkrácenou prezentaci v rozsahu cca 50 str. a dostup k záznamu webináře na dobu 3 měsíců.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Payment method