webináře pro kariérové poradce

Spolupráce školy s rodiči a zaměstnavateli v kariérovém poradenství a vzdělávání

  • Smysluplná spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu (záznam webináře, 90 min.)
  • Spolupráce kariérového poradce s rodiči žáků (záznam webináře, 130 min.)
  • Teorie generací Howe-Strausse. Rozdílné pohledy rodičů a žáků na volbu povolání a přístup kariérového poradce (záznam webináře, 170 min.)
  • Teorie mnohočetné inteligence v kariérovém poradenství. Evoluce a dědičnost talentů (záznam webináře, 110 min.)
Online vzdělávací program pro kariérové poradce, 11 vyučovacích hodin
Program není akreditován v systému DVPP
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
(bude uvedeno na faktuře)
+ certifikát po shlédnutí videí a vyplnění evaluačního dotazníku
  • Online vzdělávací program se skládá ze záznamů čtyř webinářů určených pro školní kariérové poradce, dohromady tvořících ucelený pohled na spolupráci školy s extérními agenty (zaměstnavateli a rodiči).
  • Webináře jsou připraveny na základě praktických zkušeností obou lektorek, které jsou aktivními kariérovými poradkyněmi dohromady již více jak 23 let a poskytují kariérové poradenství ve škole a mimo školu. Lektorky mají zkušenosti s organizací exkurzí do firem, veletrhu středních škol a zaměstnavatelů nebo zkušenosti z reálného firemního prostředí na vedoucí pozici.
  • V programu najdete konkrétní tipy a návody na spolupráci školy s extérními aktéry (firmami a rodiči), doporučení jak zorganizovat spolupráci s firmami a jak zkušenosti z exkurzí a veletrhů reflektovat s žáky. Navíc vhled do teorie generací a teorie talentů, pochopení rozdílů mezi motivací rodičů a teenagerů ve volbě povolání Vám pomůže nabídnout aktuální a funkční metody a aktivity.
  • Webináře si můžete pouštět v době, která Vám nejvíc vyhovuje. Nemusíte chybět ve škole, ani si domlouvat suplování. Všechny 4 webináře Vám nabídnou mnoho konkrétních praktických aktivit, které můžete vyzkoušet přímo s žáky, případně je upravit podle situace ve škole a aktuální potřeby.
  • Program Vám bude dostupný po dobu 12 měsíců s možností bezplatného prodloužení. Všechny materiály po stažení (prezentace, metodiku aj. zůstávají Vám k dispozici neomezeně).
  • Po shlédnutí všech 4 dílů a vyplnění krátkých evaluačních dotazníků Vám bude vystaven certifikát o absolvování programu.
záznam, 2 vyuč. hod., 90 min., prezentace+ Metodika
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
Smysluplná spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu
Jak navázat a realizovat spolupráci mezi školou a firmami respektive zaměstnavateli? Tato spolupráce může mít různé cíle, formy a nabízí užitečné výstupy pro kariérový rozvoj žáků a kariérové poradenství. Jak takovou spolupráci připravit, jak naplánovat a realizovat exkurzi do firem, jak z této spolupráce vytěžit co nejvíce? A jak reflektovat se žáky jejich zkušenosti a zážitky? To vše bude tématem tohoto webináře, kterým Vás provede zkušený pedagog, aktivní kariérová poradkyně, metodička kariérového poradenství, která za organizaci spolupráce školy se zaměstnavateli získala Národní cenu kariérového poradenství.
záznam, 3 vyuč. hod., 130 min., 2 prezentace, další materiály
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
Spolupráce kariérového poradce s rodiči
Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických úkolů.
záznam, 4 vyuč. hod., 170 min., prezentace a další materiály
Lektorka: Ing. Kateřina Málková
Teorie generací Howe-Strausse. Rozdílné pohledy rodičů a žáků na volbu povolání a přístup kariérového poradce
Jak současní rodiče pohlíží na výběr povolání svých dětí, co očekávají od školy a vzdělání a jak ovlivňují kariérní volby svých dětí? Díky vhledu do teorie Generací Howe-Strausse pochopíte, co očekávají od výběru povolání současní žáci (generací Z), jejich rodiče (zástupci Husákových dětí) a jak se tento pohled mění u rodičů mladších žáků. Jaké metody a přístupy v kariérovém poradenství je lepší zvolit při práci se zástupci různých generací a proč. Jak může učitel a kariérový poradce na základě pochopení generační teorie porozumět skutečným potřebám a odlišné motivace žáků a rodičů. Vhled do teorie generací také vysvětluje jak se mění trh práce pod vlivem různých generací a jak jejich zástupci mohou efektivně spolupracovat.
záznam, 2,5 vyuč. hod., 110 min., prezentace, pracovní sešit pro účastníka
Lektorka: Ing. Kateřina Málková
Teorie mnohočetné inteligence v kariérovém poradenství. Evoluce a dědičnost talentů
"Kde leží tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Tato citace z knihy "Harry Potter a Fenixův řád" velmi přesně popisuje to, co hledáme, když žákům pomáháme s výběrem povolání. Jsou to jejich talenty a silné stránky, jejich zájmy a spojená s nimi motivace. Howard Gardner v roce 1983 přišel s teorií, že naprosto každý člověk "je na něco chytrý", každý má své talenty, které nesouvisí se školními známkami nebo výsledky IQ testů a které se dají rozdělit do osmi oblastí. Tato teorie má velký přínos pro kariérové poradenství a výběr povolání. Na tomto webináři vás seznámím s její podstatou, nabídnu praktické aktivity uplatnitelné ve školách a také odkážu na nástroje, které byly vytvořeny na jejím základě a které jsou dostupné pro české učitele.


Co říkají účastníci webinářů a kurzů, které pořádám


O lektorkách programu

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Pracuji s žáky 8. a 9. tříd a středoškoláky. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy. Vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové (2018) a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2023). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Aktuálně pracuje jako kariérová poradkyně na Základní škole Smíškova v Tišnově a spolupracuje v tématu kariérního rozvoje s různými vzdělávacími institucemi jako lektorka, metodička a poradkyně již od roku 2011. V roce 2018 získala Národní cenu kariérového poradenství za zavedení systému spolupráce gymnázia, na kterém v té době působila jako pedagog, výchovná a kariérová poradkyně, a zaměstnavatelů v regionů. Další ocenění získala v roce 2021 za publikaci "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání", kterou napsala ve spolupráci s Andreou Csirke. Kariérovému poradenství pro žáky se věnuje plným srdcem už druhou desítku let. Není teoretikem, ale praktikem, proto na jejich webinářích neuslyšíte fráze z příruček a pouček. V posledních letech spolupracovala se společností JCMM na tvorbě e-portfolií pro žáky. V Tišnově dokázala smysluplně propojit veletrh středních škol a prezentaci zaměstnavatelů z regionu, aby žáci a rodiče věděli nejen na jakou střední školu podávat přihlášky, ale také kde po škole mohou hledat svoje první zaměstnání.
Mgr. Petra Šnepfenbergová
lektorka, aktivní kariérová poradkyně na základní škole
Kateřina Málková, smartee.cz

Objednání online programu
součástí nabídky je kompletní prezentace (> 170 str.), dostup k záznamům v uzavřené členské zóně webu na dobu 12 měsíců s možností bezplatného prodloužení a osvědčení o absolvování
začátek kdykoli
online program v záznamu
2600 Kč
3800 Kč
11 vyučovacích hodin (330 min.)