Projektový den pro školy

Moje budoucnost, moje volba

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (s výjimkou speciálních a praktických škol)
4 x 45 min., celkem 180 min.
je možné hradit ze šablon III
(projektový den ve výuce s odborníkem z praxe, téma kariérové poradenství)

Cílem programu je aktivace zájmu žáků o výběr povolání, rozvoj kompetencí pro samostatnou a zodpovědnou volbu. V průběhu programu žáci se naučí pojmenovávat svoje očekávání, představovat si budoucnost různých profesí a oborů, vybírat si obor a povolání s ohledem na jeho perspektivy. Zamyslí se nad svými představami o dospělém životě a o tom, jak vybírané povolání může pomoci tyto představy realizovat. Pochopí souvislosti mezi schopnostmi a předpoklady člověka, jeho motivací a výběrem budoucího povolání. Naučí se pojmenovávat svoje schopnosti a kompetence. Program má zároveň teambuildingový efekt. Tento program učí žáky spolupracovat, hledat společná řešení a kompromisy, respektovat odlišný názor, konstruktivně argumentovat, podporuje rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností.
Cíl programu

Program je veden zážitkovou formou s využitím kreativních a projektových metod. V průběhu programu žáci se účastní tematických miniher, diskutují nad zadaným tématem, pracují na miniprojektech, plní individuální úkoly.

Program se skládá ze 4 navazujících na sebe modulů, které obsahují celkem 10 aktivit a tvoří ucelený trénink. Výstupy jednotlivých aktivit žáci zaznamenávají na připravených pracovních listech a/nebo vytváří tematické koláže, ke kterým se mohou vracet později v hodinách volby povolání.
Metody

program projektového dne

 • Úspěch a úspěšnost. Jak prokouknout stereotypy?
 • Co je pro mne důležité? Moje hodnoty
 • Individuální a skupinové úkoly
Modul 2. Co nás motivuje v činnosti? (45 min.)

 • Algoritmy volby v životě člověka. Výběr profesních a životních cílů
 • Simulace výběru povolání. Schéma výběru povolání „Co? Proč? Kde?"
 • Motivace k činnostem. Hlavní pracovní motivy a potřeby
Modul 3. Algoritmus správné volby (45 min.)
 • Výběr povolání - zodpovědná volba. Proč nic neponechat náhodě (nebo na rodičích)? Jak vybírat pro sebe to nejlepší?
 • Na příkladu pohádkového příběhu žáci sami navrhnou algoritmus zodpovědného výběru povolání jako kroku ke své úspěšné dospělosti.
Modul 4. Úspěch, dospělost, zodpovědnost (45 min.)
 • Seznámení se skupinou, vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí
 • Cíle programu, co nás čeká
 • Zamyšlení se nad očekáváními od střední školy a povolání
 • Peníze vs. život
Modul 1. Práce vs. Koníček (45 min.)
 • Adam, 18 let
  Odcházím s jistotou, že budoucnost závisí jen na mně, vytvoří ji moje vědomá volba. S Adamem jsme se potkali o rok později, kdy už byl v maturitním ročníku. Jeho první slova byla "Jsem letos tak šťastný." Již začátkem školního roku měl vybrané vysokoškolské obory (bude studovat dva), maturitní předměty a naplánovaný čas na přípravu k přijímacím zkouškám. Kromě školy podniká a má řadu jiných zájmů, kterým se věnuje. Odbouraný stres z nejistoty nejenže uvolnil spoustu energie, ale i v budoucnosti před každým důležitým rozhodnutím Adam už dnes přesně ví, jak bude postupovat.
 • Lukáš, 15 let
  Odcházel jsem z kurzu s tím, že vím, který další krok mám udělat. Mám jistotu, kterou střední školu chci studovat, takže teď budu zjišťovat další informace, abych si vybral dobře. Mám více motivace se učit, protože teď už chápu, jaký to má smysl, i když občas to může být nuda. Dnes Lukáš je úspěšným absolventem střední školy, kterou si vybral sám a na které patřil k jedním z nejlepších studentů.
 • Aneta, studentka SŠ
  Donutilo mne to k tomu, abych se zamyslela nad tím, zároveň co mne baví a v čem můžu být užitečná! Zjistila jsem, že práce nemusí být přesně to, co jsem si vysnila, ale i tak na ní jde vždycky najít něco pozitivního. Aneta studovala obor, který ji doporučili rodiče přesto, že se původně chtěla hlásit na policejní střední školu. Po programu se zbavila zklamání s učiněné volby, ale rozhodla se, že svůj směr stejně zkusí.
 • Tereza, studentka SŠ
  Setřídila jsem si podmínky, podle kterých se můžu rozhodovat, které obory upřednostním. Zjistila jsem, jaká kritéria pro budoucí profesi jsou pro mne důležitá, a ani bych je předtím nečekala. O něco víc jsem poznala sebe sama.
 • Dagmar, 14 let
  Díky tomuto programu jsem si uvědomila, že jdu správným směrem. Neobyčejné hry, úkoly a přátelská atmosféra. Podpora osobních názorů. Smartee pomáhá vyznat se v sobě, doplnit chybějící informace, nutí zamyslet se nad svoji budoucností a dává rozhled. Je to super možnost jak se vyznat v sobě.
 • Michal, 14 let
  Je to zajímavé a poučné. Mám o čem přemýšlet. Obrovský náboj pozitivních emocí, mnoho nových známých. Silná motivace k dosažení vytyčených cílů. Tento trénink je velký posun nejen k tomu, aby člověk přemýšlel, ale také aby se rozhodl a něco udělal. Netradiční systém profesní orientace.
 • Anna, 15 let
  Program mi pomohl vybrat povolání. Dokonce jsem zcela změnila přístup k tomu, jak jsem vybírala. Přišla jsem na trénink, protože jsem si říkala, že pokud v průběhu následujících dvou let nedokážu vybrat vysokoškolský obor, hotovo, jsem v koncích... Pochopila jsem, že výběr profese může být celoživotním procesem. Pouze je potřeba umět vybírat.
 • Michal Navrátil
  táta Vítka, majitel firmy Picas
  Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvováním vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace. Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost. Ještě jednou děkuji za to.
 • Kateřina Studnicová
  maminka Tey
  Chtěla jsem Vám poděkovat za profesionální přístup na víkendovém kurzu. Dcera byla nadšená, cítila podporu vás všech. Měla jsem pocit, že vyšla ven z kurzu jako sebevědomá dívka. Věřím, že jí ta cvičení budou ku prospěchu :) Také si pochvalovala i práci ve skupině, obvykle před chlapci má tendenci se moc neprojevovat, ale Vám se to zřejmě nějak povedlo, protože jsem si všimla ten večer kromě nadšení i smutku. Tea si absolutně samostatně vytvořila plán kroků, které potřebuje podniknout k výběru a je si jistá vlastní volbou. Uvědomila jsem si, že teď mám dokonce klidnější spánek.
Projektový den přizpůsobujeme běžnému zvonění ve Vaší škole. Obvykle začínáme 1. hodinou. Během jednoho dne je možné zrealizovat maximálně 2 programy, dopolední a odpolední (pro 2 třídy).

Vzhledem k tomu, že se jedná o tréninkový program s aktivním zapojením žáků a prací ve skupinách, 1 projektový den může být uspořádán pro max. 25 - 27 žáků (1 třída)
Ze zkušeností spojení dvou tříd a/nebo překročení tohoto limitu nedovolují stihnout všechny naplánované aktivity, udržet práceschopnost žáků, přijatelné pracovní prostředí a uskutečnit program v potřebné kvalitě.
Doporučené časy a kapacita
Aktuální volné termíny:
jaro 2023


Projektový den se organizuje v prostorách Vaší školy ve spolupráci s kariérovým poradcem a třídním učitelem (organizační podpora, pomoc žákům v průběhu programu, vyhodnocení účinnosti programu společně s lektorkou aj.). Celý program moderuje a vede lektorka, jedná se o ucelený ověřený v praxi kurz. Spolupráce na přípravě, reflexe a vyhodnocení výsledků, popis indikátorů apod. probíhá distanční formou. Podrobnější informace k vybavení prostor, ve kterých probíhá projektový den, si můžete stáhnout jako součást programu ve formátu pdf.
Spolupráce s vyučujícími
Zaujal Vás program projektového dne?
Potřebujete více informací?
Chcete zarezervovat termíny pro Vaše žáky?
Odešlete předběžnou poptávku a já se Vám ozvu do 2 pracovních dnů.
4 500 Kč
(plus doprava dle IDOS, netýká se škol z Brna a blížšího okolí)
Šablonu je možné násobit počtem tříd, ve kterých chcete projektové dny realizovat. Spolupráce na přípravě záznamu z realizace projektového dne dle šablon je součástí.
Cena realizace projektového dne
Dnes organizuji a lektoruji vzdělávací semináře pro pedagogy ze základních a středních škol, za sebou mám více jak 500 odlektorovaných hodin osobně a online. Napsala jsem pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded" a vytvořila online kurz "Správná střední" pro žáky 8. a 9. tříd.

Do roku 2016 jako ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s. jsem odstartovala byznys platformu pro firmy a podnikatele, zároveň radila začínajícím podnikatelům mimo jiné jako kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest.

V letech 2002 - 2010 jsem jako jednatelka rodinné společnosti ve stavebnictví zodpovídala za finanční, procesní a personální řízení. Spolupracovala jsem s Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj. V současné době spolupracuji s téměř 400 základními školami a dalšími organizacemi: Jihočeskou hospodářskou komorou, Střediskem služeb školám, EDUCA Quality Liberec aj.
V roce 2016 jsem díky svému staršímu synovi založila projekt Smartee, v kterém jsem se rozhodla podporovat teenagery v jejich výběru budoucí profesní cesty. Začínala jsem vedením mimoškolních kurzů "Moje budoucnost" a "Profese budoucnosti" pro teenagery ze základních a středních škol. Z těchto kurzů vychází také program projektového dne.

Podmínky realizace


Poptávka / předběžná objednávka