Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (webinář)

Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou. Účastníci vyzkouší získávané informace přímo na webináři v individuálních a skupinových aktivitách.
Akreditovaný webinář, 6 vyučovacích hod. (3x 90 min.)
Akreditace webináře v DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
Webinář je akreditován jako online vzdělávací program, 6 vyučovacích hodin
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
Orientace na trhu práce (webinář)
Navštívit všechny tři díly webináře v průběhu jednoho měsíce může být náročné. Proto jsem pro Vás připravila možnost absolvování celého 3-dílného webináře anebo pouze těch částí, které Vás nejvíc zajímají a odpovídají Vašim časovým možnostem.
Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu(3-dílný webinář)
v úterý 7., 14. a 28. května 2024, 15:00 - 16:30 (270 min.)
Akreditace webináře v DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
2600
Webinář se skládá ze tří dílů:
 1. Kompetence vs. silné stránky. Pořádek v pojmech. Mapování kompetencí pro profesní orientaci a výběr školy (povolání). (7.05.2024, 90 min.)
 2. Projektivní metodiky mapování kompetencí. Silné stránky vs. úspěch. Behaviorální metody a žákovské portfolio (14.05.2024, 90 min.)
 3. Kompetence a plánování kariérní cesty. Práce s pracovním inzerátem. Práce se vzorem (28.05.2024, 90 min.)

Získáte prezentace v pdf, přístup k záznamu na 6 měsíců a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce a webináře)
Část 1. Kompetence vs. silné stránky. Pořádek v pojmech. Mapování kompetencí pro profesní orientaci a výběr školy (povolání).
v úterý 7. května 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Na tomto webináři si uděláme pořádek v základních pojmech: kompetence a jejich typy, kompetence vs. silné stránky. Úrovně rozvoje kompetencí a užitečné zdroje informací.
 • Vyzkoušíte několik asociativních metod mapování kompetencí, které Vašim žákům mohou pomoci pochopit "na jaké povolání se hodí".
 • Budeme mapovat kompetence na časové ose: minulost-přítomnost-budoucnost.
Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Část 2. Projektivní metodiky mapování kompetencí. Silné stránky vs. úspěch. Behaviorální metody a žákovské portfolio
v úterý 14. května 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Nabídnu Vám několik projektivních metodik mapování kompetencí, které také vyzkoušíte na sobě. Budeme diskutovat o jejich výhodách a nevýhodách pro různé věkové skupiny žáků.
 • Seznámíte se s behaviorálními metodami mapování kompetencí, které profesionální HR používají na pohovorech s uchazeči o práci.
 • Tyto metody využijete pro reflexi zkušeností žáků různých aktivit a projektů, kterých se účastní ve škole a mimo školu, a tvorbu žákovského portfolia.

Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Část 3. Kompetence a plánování kariérní cesty. Práce s pracovním inzerátem. Práce se vzorem
v úterý 28. května 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Naučíte žáky vidět a rozlišovat kompetence v reálných pracovních inzerátech a využívat tuto schopnost nejen k přípravě životopisu, ale také k plánování své kariérní budoucnosti.
 • Předám Vám námět na projekt "Práce se vzorem" nebo "Doveď svůj avatar k cíli"
 • Jak uchopit prakticky rámec 7C "kompetencí pro 21. století" a rozvíjet potřebné dovednosti u žáků.
 • Budeme mapovat kompetence a silné stránky důležité pro týmovou spolupráci.
Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Podmínky registrace a storno. Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání objednávky a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.

Lektorka a názory účastníků

 • Webinář byl přínosný z pohledu kariérového poradce, učitele i rodiče. Hodně příkladů z praxe; kurz byl přehledný a srozumitelný. Velmi návodné možnosti jak pracovat s jedincem nebo se skupinou. Metody, které je možné okamžitě využít. Přehledně, srozumitelně vše vysvětleno. Příjemná lektorka, kterou její práce opravdu baví.
  kariérová poradkyně ze základní školy
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
  Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  kariérová poradkyně
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
  jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  kariérová poradkyně
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Myslím, že náplň seminářů byla obsahově velice bohatá a rozmanitá a zůstalo-li něco nezodpovězeno, pak to určitě bude součástí jiného semináře. Oceňuji získání nových informací, srozumitelný výklad, zajímavé informace o trhu práce dnes a v budoucnu. Vaše webináře se mi moc líbí pro svoji názornost, konkrétnost, zpracování i příklady z praxe.
  kariérová poradkyně
  SOŠ veterinární Hradec Králové
Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.