Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (webinář)

Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou. Účastníci vyzkouší získávané informace přímo na webináři v individuálních a skupinových aktivitách.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Vzdělávací plán / obsah:

  • Vysvětlení pojmu kompetence. Klasifikace kompetencí. Kompetence vs. silné stránky. Tematické pilíře kariérového poradenství. Kompetence kariérového poradce. Návrh standardu pro profesní kvalifikaci Kariérový poradce. Mapování vlastních kompetencí. Silné stránky v roli kariérového poradce.
  • Kreativní metody mapování kompetencí – trénování mapování kompetencí. Vytvoření koláže, práce s časovou linií, práce se vzorem, využití fotografií v mobilních telefonech žáků, sms kamarádovi, tipy pro práci s kartami Dixit, storytellingovými kartami nebo fotografiemi, karty silných stránek, karty pro rozvoj kompetencí KRoK.
  • CMS (Career Management Skills). Kompetenční model: zdroje informací a způsoby práce s nimi. Národní soustava povolání. Národní soustava kvalifikací, Centrální databáze kompetencí. Přenositelnost kompetencí (v čase, mezi obory) a rozvoj profesní adaptability.
  • Kompetence a důkazy o jejich získání. Principy dokumentování, mapování, dokazování. Žákovské portfolio od 1. třídy až po ukončení školní docházky. Doporučený obsah a forma vedení žákovského portfolia. Význam portfolia v rozvoji kompetencí pro řízení vlastní profesní cesty (CMS).

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. Již 8 let s žáky pracuji také v individuálním poradenství.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
součástí nabídky je kompletní prezentace (> 100 str.), dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
V tuto chvíli není vypsán
3 x 15:00 - 16:30, 270 min.
Záznam online kurzu
2 600 Kč
dostup k záznamům na 6 měsíců
Podmínky registrace a storno
Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
kapacita webináře je 15 účastníků
1 850 Kč
+ osvědčení, prezentace a pracovní sešit