smartee.cz

Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (webinář)

Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou. Účastníci vyzkouší získávané informace přímo na webináři v individuálních a skupinových aktivitách.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Webinář je určen pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Všichni účastníci obdrží pracovní sešit (pdf) pro každý díl webináře, prezentace v rozsahu cca 100 str. a dostup k záznamům na dobu 3 měsíců.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Anotace webináře (klikněte pro rozbalení)
Při výběru povolání a odborného vzdělání se děti a rodiče často soustřeďují na povolání, a profese, kvalitu škol, perspektivy pracovního uplatnění a maturity. Tyto faktory bychom rozhodně neměli podceňovat. Přesto v současné době, kdy se díky technologiím náplň jednotlivých pracovních pozic může velmi rychle měnit, hlavní pozornost při výběru budoucího profesního směru potřebujeme soustřeďovat na kompetence. Kompetence, které žák má již dnes, který získá odborným vzděláním a které potřebuje rozvíjet mimo školu, aby jeho nebo její vstup na trh práce byl hladký a profesní rozvoj kromě hmotných statků přinášel uspokojení a motivoval se rozvíjet dál.

Vzdělávací plán / obsah:

  • Vysvětlení pojmu kompetence. Klasifikace kompetencí. Kompetence vs. silné stránky. Tematické pilíře kariérového poradenství. Kompetence kariérového poradce. Návrh standardu pro profesní kvalifikaci Kariérový poradce. Mapování vlastních kompetencí. Silné stránky v roli kariérového poradce.
  • Kreativní metody mapování kompetencí – trénování mapování kompetencí. Vytvoření koláže, práce s časovou linií, práce se vzorem, využití fotografií v mobilních telefonech žáků, sms kamarádovi, tipy pro práci s kartami Dixit, storytellingovými kartami nebo fotografiemi, karty silných stránek, karty pro rozvoj kompetencí KRoK.
  • CMS (Career Management Skills). Kompetenční model: zdroje informací a způsoby práce s nimi. Národní soustava povolání. Národní soustava kvalifikací, Centrální databáze kompetencí. Přenositelnost kompetencí (v čase, mezi obory) a rozvoj profesní adaptability.
  • Kompetence a důkazy o jejich získání. Principy dokumentování, mapování, dokazování. Žákovské portfolio od 1. třídy až po ukončení školní docházky. Doporučený obsah a forma vedení žákovského portfolia. Význam portfolia v rozvoji kompetencí pro řízení vlastní profesní cesty (CMS).
Aktuální termíny
Školní rok 2022/23
V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny
Webinář (6 vyučovacích hodin) je rozdělen do 3 online setkání, která probíhají jednou za týden ve stejný den v týdnu a čas. Při registraci zvolte prosím jeden z uvedených termínů.
Cena webináře: 1 750 Kč (nejsem plátce DPH)
Lektorka: Ing. Kateřina Málková |zakladatelka projektu SMARTEE
Kateřina Málková | Smartee.cz | kariérové poradenství
Odborný garantem tohoto kurzu PhDr. Petra Drahoňovská, CAREER DESIGNER
autorka diJÁře pro kluky a holky od 13 do 28 let a sady Kariérové karTY - Vybíráš střední školu
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 5. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V letech 2021-23 jsem navštívila 40 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 1000 žáků.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení, titul
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Datum narození (pro vystavení osvědčení)
Termín, na který se přihlašujete
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
Payment method