webináře pro kariérové poradce

Kariérové poradenství pro mládež v praxi. Vše, co potřebuje vědět kariérový poradce

  • Kariérové teorie v praxi (záznam webináře, 120 min.)
  • Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (3-dílný webinář v záznamu, 270 min.)
  • Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (3-dílný webinář v záznamu, 270 min.)
  • Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (3-dílný webinář v záznamu, 270 min.)
Online vzdělávací program pro kariérové poradce, 21 vyučovacích hodin
Program není akreditován v systému DVPP
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
(bude uvedeno na faktuře)
  • Online vzdělávací program se skládá ze záznamů několika velmi populárních u školních kariérových poradců webinářů, dohromady tvořících ucelenou koncepci kariérového poradenství a vzdělávání mládeže.
  • Všechna témata byla součástí pilotního komplexního vzdělávacího programu pro školní kariérové poradce společnosti VIM Brno aj.
  • V programu najdete nezbytnou teorii pojatou velmi praktickým způsobem a spoustu praktických aktivit pro žáky a individuální poradenství, které vychází z mých praktických zkušeností v poradenství s dětmi ve školách a individuálně.
  • Webináře si můžete pouštět v době, která Vám nejvíc vyhovuje. Nemusíte se domlouvat na suplování ani nikam jezdit, aktivity můžete vyzkoušet přímo s žáky a upravit je podle situace a potřeby.
  • Program bude dostupný po dobu 12 měsíců s možností bezplatného prodloužení.
záznam, 2,5 vyuč. hod., 120 min., prezentace+ kniha
Kariérové teorie v praxi
Seznámíte se s kariérovými teoriemi, důležitou teoretickou základnou kariérového poradenství, vysvětlenou jednoduše, prakticky a srozumitelně. Nezáleží na tom, zda s kariérovým poradenstvím teprve začínáte, nebo už se mu nějakou dobu věnujete. Tento webinář Vám pomůže vnímat kariérové poradenství jako systém a z rozmanitých přístupů a postupů, které se vyvíjely v průběhu jeho evoluce, si vybrat ty, které jsou nejbližší a nejefektivnější pro Vás a Vaše žáky. Kromě prezentace k tomuto webináři získáte knihu "Kariérový rozvoj a systémová teorie" ke stažení v pdf (vydanou a distribuovanou Centrem Euroguidance).
záznam, 6 vyuč. hod., 270 min., prezentace, pracovní sešit pro účastníka
Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (2022)
Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických úkolů.
záznam, 6 vyuč. hod., 270 min., prezentace, pracovní sešit pro účastníka
Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (2022)
Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.
záznam, 6 vyuč. hod., 270 min., prezentace, pracovní sešit pro účastníka
Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (2022)
Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou.Co říkají účastníci mých webinářů a kurzů?


Kdo jsem a proč mi můžete důvěřovat?

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. A již 8. rokem se věnuji individuálnímu kariérovému poradenství, spolupracuji s žáky 8. a 9. tříd a středoškoláky.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Objednání online programu
součástí nabídky je kompletní prezentace (> 340 str.), dostup k záznamům v uzavřené členské zóně webu na dobu 12 měsíců s možností bezplatného prodloužení a osvědčení o absolvování
začátek kdykoli
online program v záznamu
3900 Kč
8750 Kč
21,5 vyučovacích hodin (930 min.)