Jak připravit a zavést žákovská portfolia ve vaší škole

Žákovské portfolio je nástrojem sebepoznání, sebereflexe a sebeprezentace. Na základních školách může zároveň sloužit jako nástroj formativního hodnocení a podpořit spolupráci pedagogů napřič školou a také s dalšími aktéry (zaměstnavateli nebo rodiči). Na střední škole pomůže cíleně připravovat studenta a absolventa na vstup na trh práce. Jak zavést žákovské portfolio ve vaší škole, jak realizovat žákovskou práci s portfolií a jejich aktualizaci, aby účinně pomáhala v kariérovém a osobnostním rozvoji žáků? Na tyto a další otázky odpoví tento webinář od autorky metodiky "Žákovská portfolia: proč - co - jak", který bude podpořen odkazy na metodiky a další zdroje.
Dvoudílný webinář pro kariérové poradce (2 x 90 min.)
Webinář není akreditován v systému DVPP
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
(bude uvedeno na faktuře)
Koučovací nástroje pro kariérového poradce (webinář)

Na tomto webináři Vás čeká:

  • K čemu slouží portfolio žákům a co z něj může vytěžit škola.
  • Jakou strukturu může mít žákovské portfolio, co do něj může patřit, jaké informace do něj zařazovat.
  • Jak systémově zavádět žákovské portfolio, jak s nim pracovat a vyhodnocovat.
  • Jaké mohou být formy portfolií.
  • Jak využít záznamy z portfolií pro kariérový rozvoj žáků a systémové kariérové poradenství.
  • Metodické podklady pro zavedení žákovských portfolií.

  Webinářem Vás bude provázet

  Aktuálně pracuje jako kariérová poradkyně na Základní škole Smíškova v Tišnově a spolupracuje v tématu kariérního rozvoje s různými vzdělávacími institucemi jako lektorka, metodička a poradkyně. V roce 2018 získala Národní cenu kariérového poradenství za zavedení systému spolupráce gymnázia, na kterém v té době působila jako pedagog, výchovná a kariérová poradkyně, a zaměstnavatelů v regionů. Další ocenění získala v roce 2021 za publikaci "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání", kterou napsala ve spolupráci s Andreou Csirke.

  Kariérovému poradenství pro žáky se věnuje plným srdcem už druhou desítku let. Není teoretikem, ale praktikem, proto na jejich webinářích neuslyšíte fráze z příruček a pouček. V posledních letech spolupracovala se společností JCMM na tvorbě e-portfolií pro žáky a je spoluautorkou metodiky "Žákovská portfolia: proč - co- jak?". V Tišnově dokázala smysluplně propojit veletrh středních škol a prezentaci zaměstnavatelů z regionu, aby žáci a rodiče věděli nejen na jakou střední školu podávat přihlášky, ale také kde po škole mohou hledat svoje první zaměstnání.
  Mgr. Petra Šnepfenbergová
  lektorka, aktivní kariérová poradkyně na základní škole
  Kateřina Málková, smartee.cz
  Podmínky registrace a storno
  Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

  Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.
  Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
  součástí nabídky je kompletní prezentace, dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
  Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
  čtvrtek 7. března 2024
  15:00 - 16:30, 2 x 90 min.
  1 600 Kč
  Podmínky registrace a storno
  Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
  a čtvrtek 14. března 2024