smartee.cz

Výběr povolání. Kdy je to včas?

2. května 2023
Kateřina Málková, zakladatelka Smartee.cz
Může se zdát, že vybírat si povolání ve 13ti letech je holý nesmysl. Co ty děti mohou vědět o realitě a jak se dokážou rozhodnout o „povolání na celý život", když ještě nemají žádné zkušenosti a pořádně nedokážou říci, co je bude bavit? Není lepší to ještě o pár let odložit?
Výběr střední školy. Kdy je to včas?
Jenže když odkládáme první kariérní rozhodnutí, odkládáme s tím zároveň také dospělost. Začít s výběrem střední školy a budoucího povolání během 8. třídy ve skutečnosti je ideální načasování.

Největším benefitem včasného rozhodování je zvýšení motivace ke studiu. Mnozí žáci, s kterými jsem pracovala, na konci naší spolupráci mi říkali, že konečně chápou, k čemu je jím ta škola :-). Začínají totiž spojovat studium s vlastními cíli a představami. A cílevědomí a víra ve vlastní schopnosti je základem kariérní úspěšnosti v dospělém životě.

Včasní rozhodování znamená více času na zkoumání různých možností, poznání sebe sama a větší jistota, že si vybírají dobře. Více času znamená také méně stresu. Každý teenager vám řekne, že ve stresu děláme ukvapená a nesprávná rozhodnutí. Vědí to z vlastní zkušenosti, už to také zažili. Více času také znamená větší motivaci se připravovat k přijímacím zkouškám bez nátlaků a věčného připomínání od rodičů. Mám takové případy, kdy dítě, které neuspělo u přijímaček na víceletá gymnázia, protože tehdy v tom nevidělo smysl, bylo první na seznamu přijatých na čtyřleté gymnázium, protože tentokrát přesně vědělo, proč je to pro něj důležité.
Proč teenager nechce vybírat?

Samostatný výběr školy souvisí s dospíváním. Je to první vlastní rozhodnutí na vlastní zodpovědnost. Dřív nebo později dospěje každý člověk. Fyziologicky určitě, ale psychologicky? Zdá se, že „být dospělý" v některých otázkách teenagerům vůbec nevadí, v jiných se naopak snaží dospělost oddálit všemi možnými způsoby. Výběr střední školy, který je spojen s kariérní budoucností, si mnozí odloží s velkou radostí. Ale proč?

  1. Zodpovědnost děsí. Přiznejme se, že když se řekne slovo „zodpovědnost", má to takový negativní nádech. Kde je zodpovědnost, tam je možnost chyby. Kde je možnost chyby, tam je pocit viny a nějaký trest. Bohužel je to příliš silný stereotyp, který vede k tomu, že je pro děti snazší přenechat tuto zodpovědnost dospělým.

  2. Je to emočně složité a stresující rozhodnutí. Je v něm spousta neznámých. Zapadnu do nového kolektivu? Bude se mi na nové škole líbit? Budu zvládat studium? Budu úplně sám nebo sama. Přitom základní potřebou každého člověka je pocit bezpečí. Pro dítě symbolem bezpečí jsou jeho rodiče a také zaběhnutý životní stereotyp, známé prostředí základní školy, domova nebo kroužků. Střední škola znamená zvykat si na nové všechno – režim, pedagogy, spolužáky, předměty, náročnost studia, dojíždění nebo dokonce na intr. Pokud teenager má základní pocit bezpečí v pořádku, výběr střední školy a adaptace na tuto změnu mu nebude činit problém, ale nežijeme v ideálním světě. Pro mnohé je skutečně bezpečnější plout s proudem a samostatně nevybírat.

  3. Zodpovědné rozhodnutí často znamená osamocenost. Jste na to zkrátka sami. Nikdo vám stoprocentně neřekne, který výběr je zaručeně správný. Ani po tolika letech když mluvíme s mým starším synem, nedokážu mu vidět do hlavy a také mu nedokážu jednoznačně říci, jak se má rozhodnout, co z toho, o čem se bavíme, je PRO NĚJ správně. Jak ale získat jistotu, že se nezmýlíte, když ještě nejste dospělí? Můžete vyslechnout spoustu názorů – kamarádů, rodičů, učitelů, jenže pořád jste to vy sami, kdo musí říci poslední slovo. „A co když se mnou nebudou rodiče souhlasit? Co když prosadit svůj názor, znamená pokazit si vztahy s mámou nebo tátou, na kterých mi záleží?" I takové myšlenky se objevují v hlavách dospívajících.

  4. Klíčem k vlastnímu rozhodnutí je sebedůvěra. Když si nevěřím, nedokážu poznat, co je pro mne správné a dobré. Více než na své silné stránky se soustřeďují na různé strachy a obavy, kterých v období dospívání může být více než dost.
Rady k výběru střední školy
Přitom právě zahájení výběru střední školy s předstihem pomůže hravě se vypořádat se všemi těmito překážkami a otevřít si cestu ke skutečné dospělosti a budoucí kariérní úspěšnosti a spokojenosti. Jen v tomto věku to děti úplně samostatně zvládnou jen málokdy. Potřebují k sobě dospělého parťáka a jasný návod, co mohou udělat krok za krokem.

Je skvělé, když tuto cestu jím pomáhají procházet vlastní rodiče, kteří mohou nabídnout podporu a nadhled. Zajímavý návod, jak si vybrat obor, který nepoučuje a nenudí, najdete v pracovním sešitu „8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".