smartee.cz

Profesní testy:
jak naložit s výsledky?

Kateřina Málková, zakladatelka Smartee ČR
kariérový kouč a trenér
27. listopadu 2016
doba čtení 6 minut
Téměř každé tradiční kariérové poradenství pro volbu povolání začíná profesní diagnostikou, která se provádí pomocí různých testů - temperamentů, typologie osobnosti, studijních předpokladů, motivace, dotazníků zájmů a dovedností, iq-testů atd. Je mnoho různých typů volně dostupných nebo nabízených za poplatek na Internetu. Pro profesionální poradce testy mohou být užitečnou pomůckou, ale je potřeba, abychom chápali omezení, která s sebou přináší, obzvlášť pokud od testu očekáváme jasnou odpověď, která ulehčí náš výběr. Pro ilustraci níže uvádím výsledky dvou testů, které se nabízí žákům na Internetu v rámci projektu financovaného z prostředku EU. Nelekejte se, jsou to výsledky stejného člověka ve dvou testech.
Hollandův test profesní orientace

V České republice se pro ty, kteří se rozhodují o volbě povolání, velmi často používá tzv. Hollandův test - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry. Tento test umožňuje porovnat vlastní schopnosti s nabídkou pracovních příležitostí. Skládá se z dotazníku pro vyplnění a rejstříku profesí. Holland uvádí šest druhů pracovního prostředí a k těmto druhům šest typů osobností, které korelují s těmito pracovními prostředími. K druhům pracovního prostředí patří prostředí motorické, intelektuální, podporující, komfortní, motivační nebo estetické.

Dotazník volby povolání zjišťuje u testovaného vlastnosti, které ho zařadí k jednomu ze šesti osobnostních typů (R - realistický, I - investigativní, A - umělecký, S - vychovávající, E - vůdčí, C - uspořádávající), a podle určeného typu nabízí přiřazené skupiny povolání. Protože každý člověk není výrazným zástupcem pouze jednoho typu, většinou se ve výsledku testu ukazují tři písmena – jeden dominantní typ a dva doplňující. Touto metodou již prošlo více než 20 milionů lidí po celém světě, ale výsledky tohoto testu, jehož metodika vznikla v 50. - 60. letech minulého století, obzvlášť v dnešní době rychlých změn na trhu práce a výrazné odlišnosti mladé generace od jejich babiček a dědečků, nelze brát jako jediné vodítko pro další profesní směřování. Proto pokud test podstupujete, je důležité výsledky testu konzultovat s profesionálním poradcem v rámci osobní konzultace. Ale ruku na srdce - jediná konzultace pomůže jen těm, kdo i před konzultací je si jistý svým výběrem, jen se chce v něm ještě více utvrdit.

Z Hollandovy metodiky vychází novější Obrázkový test profesní orientace, který obsahuje 114 různých profesí. Přitom ve světě se počet profesí odhaduje na 40 tisíc a předpovědi vývoje pracovního trhu říkají, že 30 až 50 % současných povolání zanikne a vznikne až trojnásobek nových povolání, o kterých dnes nemáme ani tušení.

Mapa a cesta

Když se podíváme na dnešní situaci s testy, můžeme říci, že:
  1. Testy profesní orientace mají výsledky.
  2. Testy mohou pomoci odstartovat rozhovory o výběru povolání.
  3. Ale není třeba jim přikládat klíčový význam.
Proč mají výsledky?

Test poskytuje alespoň základní představu člověku, který prozatím tápe ve tmě a vůbec nechápe, co má dělat. Testy často slouží jako výchozí bod pro další konzultace například s psychologem nebo poradcem, který vás vidí poprvé v životě a potřebuje se zorientovat v oblastech, o kterých se může s Vámi bavit dál. Proto se s testy má nakládat jako s cestovní mapou po příjezdu do neznámého města. Pokud nevíte, čím začít, můžeme se zeptat kolemjdoucích, anebo použít mobilní aplikaci a nějakou cestu si vyzkoušet. Test je právě takovou pokusnou cestou.

Stává se, že mapy lžou.

V době navigací mnozí řidiči vám budou vyprávět historky o tom, jak je mechanický ženský hlas nasměroval do slepé ulice nebo širých plání. Úplně stejné je to s testy: kocour v pytli. Dostaneme nějaký výsledek: podle krevní skupiny, podle otisků prstů, podle 114 otázek. Ale výsledek je vždy pouhým otiskem stavu člověka v určitý konkrétní okamžik a výběru omezených variant odpovědí podle kritérií někoho jiného.

Pamatuji si kluka, který v průběhu kurzu "Správná střední" si vybral dvě varianty kariérního směřování, zvážil si různé varianty studia, dokonce mluvil se zástupci profesí a studenty vysokých škol, ale chtěl se ujistit, zda jde správným směrem. Proto mne požádal o doporučení testu nějakého testu. Vybrala jsem test COMDI. Jaké bylo jeho překvapení, když v testu mu vyšly přesně ty obory, které si vybral. Jinak to dopadnout ale nemohlo. Byl totiž rozhodnutý a odpovídal na všechny otázky přesně v souladu s tím, pro co se už rozhodl. Test je otiskem toho, co si myslíme.

O čem nám doopravdy může povědět taková mapa? Určitě nic o stavu duše, ani o tom, jaká činnost bude bavit a naplňovat. Silvie Navarová, psycholožka a odbornice na kariérové poradenství radí, že pro věrohodné výsledky je potřeba absolvovat minimálně 3 testy, výsledky pečlivě porovnávat a vybrat pouze ty údaje, které se shodují ve všech tří testech. Teď si představte teenagera, který vyplňuje 3 testy obsahující 100 až 200 otázek a u každého tráví hodinu až tři...

Výsledek testu je určitý souhrn přesvědčení, představ a schopností člověka. Ale ty nemusí vůbec odpovídat těm niterním představám, přáním, snům, které má každý z nás. Mnozí teenageři mi sami říkají, že v testech spíše vybírají odpovědi, které se od nich čekají. Jsou na to totiž zvyklí ze školní praxe. A tak není výjimkou, že se ve výsledcích projevit cizí přesvědčení, očekávání a přání. Například, když máma chce, abych byla tvůrčí osobností, proto budu vybírat odpovědí spojené s kreativními povoláními. Proces sebeurčení dospívajících je velmi zranitelný proces, proto přistup k této oblasti musí být velmi citlivý.

Pokud se cítíte dezorientovaní, můžete vyplnit test nebo dva. Rozhodně nedoporučují s tím přehánět a spíše doporučuji volit profesionální placené testy obsahující více dotazníků najednou. Současně byste měli být připravení k tomu, že odpovědi, které dostanete, stejně nebudou stačit. S jistotou vznikne otázka – a co dál? Potřebujete se totiž rozhodnout na základě testů, anebo navzdory jejich výsledkům. Dívka, které v testu vyjde "letecký konstruktér" s tím může ale nemusí souhlasit:-).

Jak naložit s výsledky?

Výsledky testů profesní orientace jsou velmi abstraktní. Nevíte, jak je přeložit, přetransformovat do reálných kroků, napasovat na konkrétní školu, kterou byste mohli studovat. Například Vašim dominantním typem je S – vychovávající, rádi komunikujete s lidmi, Vaši vrstevníci se Vám často svěřují se svými trablemi, chodí pro radu, záleží jím na Vašem názoru. No a co dál? Co to vysvětluje? Další individuální konzultace a samostatná práce, vyhledávání různých variant, návštěvy dní otevřených dveří na školách, zjišťování informací jsou prostě nezbytné.

Někteří vyplní test několikrát a zjistí, že pokaždé mají odlišné výsledky, které je ještě více znejistí. Problém sebeurčení je totiž především o tom, že v tomto období potřebujete se naučit algoritmu poznávání sebe sama, pozorování a pojmenování svých pohnutek, zájmů, hodnot, na jejichž základě činíte všechna důležitá rozhodnutí. Úkol není jednoduchý a je beze sporu zodpovědný.

Proces sebeurčení vždy způsobuje psychické napětí a diskomfort. Někdy výběr střední školy a povolání působí jako start prvního člověka do Vesmíru, ten stres může úplně paralyzovat. Proto na volbu povolání v období dospívání není třeba nahlížet jako na doživotní verdikt, na kterém závisí celý osud. Je to rozhodnutí jako nákup nového tabletu, účast v matematické olympiádě, organizace narozeninových oslav, plánování dovolené. Je to rozhodnutí, které má určité priority a důležitost, a existuje mechanismus, způsob, jak k takovým rozhodnutím přistupovat.

V posledních letech otázka výběru povolání, které baví, kde využijeme své silné stránky, je velmi populární. Je to velmi důležité zjištění poslední doby, které ovšem skýtá také určité nebezpečí. Snaha vybrat povolání „to pravé, jediné, skutečné, na celý život" rovněž může být paralyzující. Pokus otestovat silné stránky a objevit talenty již v 6. třídě a následně vést dítě k realizaci právě těchto vloh může být zavádějící. Jako v počítačové hře výběr postavy kouzelníka vám znemožní rozvíjet vlastnosti válečníka, ačkoli k tomu můžete mít vlohy. Co bude cítit člověk, když najednou v herním scénáři kouzelníci nebudou potřeba?


— Kateřina Málková, zakladatelka Smartee ČR, certifikovaný trenér Volby povolání

Hledáte cestu, jak podpořit svoje dítě v jeho první důležité volbě?
Tyto publikace a kurz Vám s tím zaručeně pomohou
E-book (pdf, 22 str.) Vám pomůže podívat se na výběr střední školy očima dítěte a uvidět, v čem se přístup dětí liší od přístupu dospělých. Dokážete více porozumět svému dítěti a díky připraveným otázkám začít se s ním/ní bavit o výběru střední. Najdete v něm informace o novinkách v přijímacím řízení pro rok 2024, odkaz na katalog středních škol a radu, jak se v něm orientovat, důležité termíny přijímačkového roku a doporučení k návštěvám veletrhů.
Interaktivní pracovní sešit-trénink pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (76 str., pdf). Krok za krokem provede teenagera procesem sebepoznání, pomůže pojmenovat talenty a silné stránky nejen v rámci školních předmětů, naučí vybírat povolání ve světě, který se neustále mění.
Pomohl už více než 3000 žákům. Sešit využívají ve výuce téměř 500 základních škol.

13-dílný online kurz pro žáky 8. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v kombinací s individuálním poradenstvím. K výběru střední školy se můžete připravovat postupně a s předstihem. Díky kurzu se Váš teenager naučí rozumět sobě, dokáže se zorientovat ve velké nabídce oborů a škol, stanovit si kritéria výběru a nahlédne do své dospělé budoucnosti nejen z profesního úhlu pohledu. Kurz a osobní konzultace podpoří jeho nebo její sebevědomí a sebedůvěru, naučí stanovovat si cíle a podpoří vnitřní motivaci.