Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce

Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou podpořeny praktickými aktivitami, které jsou přizpůsobeny potřebám žáků základních a středních škol.
Akreditovaný webinář, 6 vyučovacích hod. (3x 90 min.)
Akreditace webináře v DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
Webinář je akreditován jako online vzdělávací program, 6 vyučovacích hodin
Orientace na trhu práce (webinář)
Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5
Na této stránce do 15. dubna 2024 můžete objednat záznam jako distanční kurz.
Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce
(3-dílný webinář)
ve čtvrtek 4., 18. a 25. dubna 2024, 15:00 - 16:30 (270 min.)
Akreditace webináře v DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
2600
Webinář se skládá ze tří dílů:
 1. Orientace v profesích pro první výběr povolání. Stanovení kariérních cílů (4.04.2024, 90 min.)
 2. Trendy na trhu práce, technologie a budoucnost povolání. AI v personalistice a v kariérovém poradenství (18.04.2024, 90 min.)
 3. Jak získat dobrou práci. Abeceda hledání zaměstnání (25.04.2024, 90 min.)

Získáte prezentace v pdf, přístup k záznamu na 6 měsíců a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce a webináře)
Část 1. Orientace v profesích pro první výběr povolání. Profese jako kariérní cíl
ve čtvrtek 4. dubna 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Základní schéma poradenství "Mohu-Chci-Potřebují" a jeho soulad s metodami CMS (Career Management Skills).
 • Jak zkoumání povolání mohou pomoci vyřešit tři časté situace: "Když vůbec nevím na jakou práci se hodím", "Mám varianty, ale nedokážu si vybrat" a "I když si myslím, že přesně vím, je nad čím se zamyslet".
 • Na příkladech z poradenství s mými mladými klienty Vám nabídnu řadu aktivit a tipů, jak rozšířit přehled o povoláních a pracovat s různými variantami, o kterých uvažují žáci a jejich rodiče.
 • Časté stereotypy v rozhodování žáků a rodičů.
 • Nová pravidla plánování kariéry pro generaci Z a proč povolání není podstatné jméno.
 • Z webináře si odnesete mnoho praktických aktivit a nápadů úkoly pro práci s žáky.
Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Část 2. Trendy na trhu práce, technologie a budoucnost povolání. AI v personalistice a v kariérovém poradenství
ve čtvrtek 18. dubna 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Struktura zaměstnanosti v ČR. Hlavní trendy ovlivňující zaměstnanost.
 • Význam automatizace a její vliv na stabilitu pracovních míst.
 • Moderní technologie v ČR: hrozby a příležitosti. Rozvoj digitálních kompetencí
 • Povolání budoucnosti. Vyhodnocení trendů v oboru a jejich vliv na aktuální výběr žáků
 • AI (umělá inteligence) a trh práce. Hlavní trendy v personalistice, hledání a náborů zaměstnanců.
 • AI a kariérový poradce. Jak využít moderní algoritmy pro kariérové vzdělávání
Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Část 3. Jak získat dobrou práci. Abeceda hledání zaměstnání pro žáky ZŠ a SŠ
ve čtvrtek 25. dubna 2024, 15:00 - 16:30 (90 min.)
950
 • Strategie hledání prvního pracovního místa. Algoritmus přípravy
 • Jak pracovat s pracovními inzeráty?
 • "Vychytávky" a rady k životopisům
 • Záludné otázky na pohovorech
 • Metoda mapování kompetencí STAR(T), PARLA
 • Deník úspěchu vs. žákovské / studentské portfolio
 • NAVÍC: Příručka "Životopis, který prodává" vytvořený na základě rozhovoru s top manažerkou velké nadnárodní korporace (pdf, 11 str.), který můžete poskytnout svým žákům, a bude užitečný také pro rodiče
Získáte prezentaci v pdf, přístup k záznamu na 3 měsíce a osvědčení o absolvování webináře (s akreditací v DVPP vzdělávací instituce nikoli webináře)
Podmínky registrace a storno. Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání objednávky a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.

Lektorka a názory účastníků

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz
 • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
  kariérová poradkyně
  Základní škola Český Krumlov
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
  Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  kariérová poradkyně
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
  jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  kariérová poradkyně
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Myslím, že náplň seminářů byla obsahově velice bohatá a rozmanitá a zůstalo-li něco nezodpovězeno, pak to určitě bude součástí jiného semináře. Oceňuji získání nových informací, srozumitelný výklad, zajímavé informace o trhu práce dnes a v budoucnu. Vaše webináře se mi moc líbí pro svoji názornost, konkrétnost, zpracování i příklady z praxe.
  kariérová poradkyně
  SOŠ veterinární Hradec Králové
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.