Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (webinář)

Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických úkolů, které účastníci plní individuálně a ve skupinách.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
Orientace na trhu práce (webinář)
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Vzdělávací plán / obsah:

 • Základní principy orientace na trhu práce, zdroje informací o povoláních a příležitostech
 • Příklad rozhodování žáka 9. třídy základní školy. Postup v poradenství
 • Aktuální situace a stereotypy v rozhodování
 • Struktura zaměstnanosti ČR
 • Nová pravidla pro plánování kariéry
 • Co nám prozradí největší pracovní portály? Základní práce s pracovními inzeráty
 • Jak utvářet představy o reálném pracovním uplatnění
 • Praktické aktivity a úkoly pro žáky
 • Budoucnost trhu práce
 • Hlavní trendy ovlivňující zaměstnanost
 • Význam automatizace a její vliv na stabilitu pracovních míst
 • Proč jsou v Česku stále nízké mzdy? Německo, Polsko, Finsko, Irsko a ČR
 • Námět na aktivitu "Povolání budoucnosti"
 • Povolání, která (ne)existují
 • Zdroje informací o vývoji v odvětvích
 • Hlavní trendy zaměstnanosti v post-covidové době
 • Strategie hledání prvního pracovního místa. Algoritmus přípravy
 • Jak pracovat s pracovními inzeráty?
 • "Vychytávky" a rady k životopisům
 • Záludné otázky na pohovorech
 • Metoda mapování kompetencí STAR
 • Deník úspěchu vs. žákovské / studentské portfolio

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. Již 8 let s žáky pracuji také v individuálním poradenství.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
součástí nabídky je kompletní prezentace (> 100 str.), dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
V tuto chvíli není vypsán
3 x 15:00 - 16:30, 270 min.
Záznam online kurzu
2 600 Kč
dostup k záznamům na 6 měsíců
Podmínky registrace a storno
Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
kapacita webináře je 15 účastníků
1 850 Kč
+ osvědčení, prezentace a pracovní sešit