smartee.cz

Jak si vybrat vysokou školu?
10x PROČ

Kateřina Málková, zakladatelka Smartee ČR
kariérový kouč a trenér
12. července 2017
doba čtení 9 minut
Občas se můžete setkat s názorem, že vysokoškolské studium, které je „spíše teoretické a neodpovídá současným požadavkům zaměstnavatelů", v podstatě není důležité. Většina těchto názorů se opírá o to, že několik světově známých osobností (Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Paul Allen aj.) vysokou školu nedokončili.

Přesto byl to právě Bill Gates, který řekl: „Microsoft byl sice založen lidmi, kteří nedokončili studia, ale dnes jen výjimečně najmeme někoho, kdo přerušuje studia… Když někdo vypráví příběh o úspěchu lidí, kteří nedokončili vysokou školu, může to svádět k závěru, že vzdělání není důležité, pokud má někdo talent k podnikání. Avšak je lepší vzdělání dokončit. Opak platí v případě, když má člověk nějakou ideu, která nesnese odkladu, a hrozí, že podobná myšlenka už nikdy v životě nepřijde."

Mnohé firmy stále častěji na různé pozice vyžadují vysokoškolský diplom, přičemž přihlíží k jeho kvalitě. Existují obory, ve kterých nelze pracovat bez ukončeného vysokoškolského studia. Dovedete si představit neurochirurga nebo jaderného fyzika bez diplomu? Na druhou stranu je spousta oborů, kde je zároveň velmi důležitá praxe.

V roce 2016 / 2017 na české vysoké školy bylo podáno přes 200 tisíc přihlášek od 103 tisíc absolventů středních škol, přijatí byli 3 ze 4 uchazečů. Maturanti si mohou vybírat z 9110 akreditovaných oborů na více než 60 vysokých školách. Ovšem jako kariérového kouče mne zajímají trochu jiná čísla:

  • více než polovina studentů středních škol pokračuje ve studiu na VOŠ nebo VŠ,
  • více než 50 % studentů vysokých škol v průběhu prvních dvou let studia změní obor,
  • vysokou školu nedokončí třetina studentů (podle ročníků je to 25 až 34 %),
  • roste počet žen s vysokoškolským diplomem, ale většina z nich si následně hledá uplatnění na pozicích, kde by stačilo středoškolské vzdělání.

HLAVNÍ DŮVOD CHYBNĚ VYBRANÉHO OBORU


Většina informací a rad, které se tykají výběru vysoké školy, jsou o výběru konkrétní školy (doma nebo v zahraničí) a přípravách k přijímacím zkouškám. První otázku, na kterou je potřeba odpovědět, není „jakou školu", ale „Proč chci studovat vysokou školu?", „Kým se vidím, až dostuduji?" To znamená, že především musíme od sebe tyto dvě části oddělit: jaké povolání a kterou školu? A soustředit pozornost na tu první. Základní škola a často i střední škola učí se učit, dá nám filtr předmětů, který automaticky používáme pro výběr vysoké školy. Ale to není zcela správné vodítko. Co, když je člověk nadaný v matematice (mimochodem to je většina dětí do 4 let, než jim to pokazíme), ale vztah s učitelem nebo způsob výuky tzv. "nesedne"?

Teď prosím přerušte čtení. Vezměte si papír a propisku a začněte psát.

Napište 10 důvodů, proč chcete studovat vysokou školu. Chápu, že to nemusí být vůbec jednoduché. Napsat první 3 důvody je snadné, jenže to nebudou ty pravé. Přesto se nezastavujte, položte si tuto otázku ještě jednou a zapiště další bod, až budete mít všech 10. Bez cenzury a hodnocení. Teď se na svůj seznam podívejte ještě jednou. Překvapení? Co je Vaší skutečnou motivací? Očíslujte si svůj seznam znovu podle priority. Dejte jedničku důvodu, který je pro Vás nejdůležitější. Můžete ho přepsat již s novým číslováním.
Teď když víte, PROČ doopravdy chcete studovat vysokou školu, můžete začít vybírat obor (nikoli konkrétní školu).

JAK SI VYBRAT OBOR?

Když jsem si vybírala vysokou školu, měla jsem jasno od 6. třídy, že budu studovat biologii, vyhrávala jsem olympiády, bylo to jednoduše jasné. Čas plynul, moje záliba v biologii se neměnila, ale výrazně se měnily životní okolnosti, výuka klíčových předmětů (jak biologie, tak i chemie) a můj přístup. I když jsem si vysokou školu vybírala samostatně, názory rodičů sehrály klíčovou roli. Až o mnoho let později jsem si uvědomila, že jejich poznámka o tom, že studium biologie ze mne udělá „agronoma bez peněz" mne nakonec přivedla na fakultu financí Finanční Univerzity, kterou jsem absolvovala s červeným diplomem. Kdybych dnes mohla něco vzkázat té 17leté slečně, v době kdy si měla vybrat školu, řekla bych: Jdi za svým snem a zjisti si více informací o praktickém uplatnění v oboru, a pokud u přijímaček neuspěješ první rok, připravíš se a příští rok to určitě vyjde."

Velmi málo studentů totiž skutečně ví, čemu se chtějí věnovat v profesním životě. 2/3 studentů maturitního ročníku gymnázia přesně nevědí, kterou školu budou studovat dál. Rozhodnutí odkládají na poslední chvíli, spoléhají na rady, náhodné informace a názory okolí, které mohou silně ovlivnit výběr a přehodit výhybku. Po té trati pojedete Vy sami, proto je důležité si připravit jasný plán cesty, najít správnou mapu a pochopit, co je jejím cílem.

Je možné a pravděpodobné, že bych se po zjištění dalších informací rozhodla stejně pro fakultu financí. Můj příběh ukazuje, že variant oborů, které se Vám mohou hodit, je více. Některé cesty mohou připadat jednodušší, některé komplikovanější. Důležité při výběru je mít na paměti, že vysokou školu nestudujeme pro studium samotné (i kdybychom následně chtěli zůstat na akademické půdě, ve výzkumu apod.), ale pro… Vraťte se ke svým 10 PROČ! Vaše odpověď se může od té mé trochu lišit.
Shodneme se ale na tom, že studiem chceme ovlivnit náš život, způsob, kterým žít chceme, jak chceme realizovat náš potenciál, s kterými lidmi se chceme potkávat. A tento výběr si zaslouží čas, rozvahu a určitý postup.
Vybíráme povolání na celý život?
U některých oborů určitě, ale takových není většina. Jedno pracovní místo celý život zaručeně mít nebudete. Většina lidí v průběhu života změní několik pracovních míst a dokonce i oborů, někteří pracují na styku několika oborů a drtivá většina nepracuje v oboru, který vystudovala.

Tento trend byl poplatný době a změnám, které nastály v 80. letech minulého století. Současné změny v ekonomice a potřeba celoživotního studia naznačují, že se časté změny v práci dotknou každého současného a budoucího absolventa středních a vysokých škol.
DŮLEŽITOST VOLBY

Každý článek o volbě oboru začíná tím, že první volba povolání je velmi důležitá, ale málokterý odpovídá na otázku, proč je tak důležitá.

Vybíráme povolání na celý život?
U některých oborů určitě, ale takových není většina. Jedno pracovní místo celý život zaručeně mít nebudete. Většina lidí v průběhu života změní několik pracovních míst a dokonce i oborů, někteří pracují na styku několika oborů a drtivá většina nepracuje v oboru, který vystudovala. Tento trend byl poplatný době a změnám, které nastály v 80. letech minulého století. Současné změny v ekonomice a potřeba celoživotního studia naznačují, že se časté změny v práci dotknou každého současného a budoucího absolventa středních a vysokých škol.

Jen práce snů zajistí úspěch, nelze udělat chybu.
Každý člověk je unikátní jako sněhová vločka, má neopakovatelný soubor silných stránek, zájmů, schopností, motivů, hodnot. Je více oborů, ve kterých si může najít uplatnění a rozkryt svůj potenciál. Soustředění se na hledání „dream job" může být velmi stresující. Člověk se přirozeně bojí udělat chybu a odkládá rozhodnutí na neurčito. Pak si vybere něco, co se mu vůbec nehodí. Jenže chybami se učí. Přesněji se učí praxí, zkoušením, zvažováním, výběrem. Jen škola "dream job" nezaručí. K tomu bude potřeba spousta jiných návyků, pochopení sebe a svých životních cílů, cílevědomí, důslednost a trpělivost.

Když se podíváte na můj příběh, řeknete si, že jsem tehdy udělala chybu. Ne, neudělala, jen jsem si vybrala, že budu rozvíjet jinou kombinaci svých (matematických a organizačních) schopností. Stejně tak, jako jsem si vybírala hudbu, která mne nabijí i dnes. Už chápete, kam mířím?

Čím je ta volba tak důležitá?
Důležitá je proto, že poprvé vybíráme samostatně to, co skutečně bude ovlivňovat náš život minimálně dalších několik let. Zvažujeme spoustu faktorů, začínáme chápat, co je pro nás důležité, kam směřujeme, jak vidíme svůj dospělý život, začínáme vidět sebe v kontextu profesního prostoru a dospělého života. Začínáme ho více plánovat a tvořit. Ve věku 19 let člověk není zatížen starostmi o hypotéku, pracovními povinnostmi, má větší prostor zkoumat a objevovat. Mozek je velice pružný, rychle se učí, organismus je odolný vůči zátěži. Je to období, které se nebude opakovat. Hlavním úkolem je získat návyk poznání svých možností a výběru vlastní cesty. Na těchto základech pak skutečně stavíme celý život krok za krokem, cihličku k cihličce, stránku ke stránce nebo... ?

Hledáte cestu, jak podpořit svoje dítě v jeho první důležité volbě?
Tyto publikace a kurz Vám s tím zaručeně pomohou
E-book (pdf, 22 str.) Vám pomůže podívat se na výběr střední školy očima dítěte a uvidět, v čem se přístup dětí liší od přístupu dospělých. Dokážete více porozumět svému dítěti a díky připraveným otázkám začít se s ním/ní bavit o výběru střední. Najdete v něm informace o novinkách v přijímacím řízení pro rok 2024, odkaz na katalog středních škol a radu, jak se v něm orientovat, důležité termíny přijímačkového roku a doporučení k návštěvám veletrhů.
Interaktivní pracovní sešit-trénink pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (76 str., pdf). Krok za krokem provede teenagera procesem sebepoznání, pomůže pojmenovat talenty a silné stránky nejen v rámci školních předmětů, naučí vybírat povolání ve světě, který se neustále mění.
Pomohl už více než 3000 žákům. Sešit využívají ve výuce téměř 500 základních škol.

13-dílný online kurz pro žáky 8. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v kombinací s individuálním poradenstvím. K výběru střední školy se můžete připravovat postupně a s předstihem. Díky kurzu se Váš teenager naučí rozumět sobě, dokáže se zorientovat ve velké nabídce oborů a škol, stanovit si kritéria výběru a nahlédne do své dospělé budoucnosti nejen z profesního úhlu pohledu. Kurz a osobní konzultace podpoří jeho nebo její sebevědomí a sebedůvěru, naučí stanovovat si cíle a podpoří vnitřní motivaci.