Budoucnost na dosah ruky.
Jak si vybírat povolání ve světě, který se neustále mění.

Kateřina Málková, zakladatelka Smartee ČR
kariérový kouč a trenér
29. června 2017
doba čtení 5 minut
Od nepaměti člověk tíhl k poznání nepoznaného, něčeho na míle vzdáleného, někde tam za horizontem. Překonávání hranic viditelného ho motivovalo vyjít z jeskyní, stavět obydlí, objevovat nové kontinenty, překonávat obrovské vzdálenosti, objevovat vesmír, rozvíjet technologie. Dříve se uvádělo, že zálibu v sci-fi literatuře má přibližně 35 % lidí. Dnes elementy fantasy, sci-fi najdeme ve většině seriálů, filmů, počítačových her. Duch budoucnosti je všude kolem nás a my jsme chtě-nechtě jeho součástí. Jednou nohou v jiné realitě – virtuální, rozšířené.

Že o tom nic nevíte? Vzpomínáte na šílenství kolem Pokémon Go? Hledali jste také, nebo možná vaše děti? To je realita rozšířená o virtuální prvky, které neexistují ve světě fyzickém, ale doplňují ho o další informace. Rozšířená realita nachází uplatnění nejen ve hrách, ale i v retailu (například místo zkušebních kabinek v obchodech s oblečením), v oblasti chytrých měst (smart cities). Již brzy se stane běžnou součástí našich životů, nad kterou se ani nepozastavíme. Stejně jako rychlé změny v ekonomice, průmyslu a společnosti, které ženou lidstvo kupředu. Kam? Přesně nevíme, ale přirozeně doufáme, že budoucnost bude lepší a necháme se unášet proudem změn směrem k 4. průmyslové revoluci, tzv. Průmyslu 4.0.

Změny nejsou žádnou novinkou. Celé minulé XX. století bylo plné velkých změn. Vezmeme například zemědělství v USA. Před 100 lety v něm pracovala celá polovina obyvatel, dnes jsou to pouhé 3 %. Absolvent americké vysoké školy ročník 2000 za svůj život změní až 12 pracovních míst, projde 12 různými společnostmi, když jeho kolega, který vyšel školu v roce 1970 – změní pouze 3 pracovní místa. Obrovský skok, velká změna.

Volba povolání je zkušeností, která nás staví před pomyslné zrcadlo, dovoluje nám klást otázky:
Kdo jsem?
Co je pro mne důležité?
Jaké představy mám o svém budoucím životě?
Na čem mi opravdu záleží?

- a hledat na ně odpovědi.
Co nás odlišuje od všech předešlých generací, je uvědomění. Uvědomění globálního měřítka dopadů změn, toho, že jsme jejich součástí, potřeby se přizpůsobovat, hledat svoje místo, pochopení, že musíme být připravení ke změnám i v pracovní oblasti, protože nepřijdou za 100 let, ale už za 5 - 10 let se pracovní trh výrazně promění, a to znamená, že se změny dotknou všech generací – pracujících a teprve vybírajících povolání a studijní obor.

Každého rodiče zajímá, do kterého světa vstupují naše děti, jak je co nejlépe připravit, které školy zajistí dobré pracovní uplatnění, jak pomoci jim vybrat povolání? Co poradit rodičům? Rozhodně nevybírat povolání místo nich.

Digitální a fyzický svět se propojují, na pomezí těchto dvou světů vzniká mnoho nových oblastí, které už dnes nabízí možnosti uplatnění, vytváří se nové struktury, kterým se původní systémy prozatím brání (Uber), ale jejich síla nestačí, čas nejde zastavit. Všichni se začínáme pohybovat, pracovat a komunikovat v kyberneticko-fyzickém prostoru. Všechno kolem nás se propojuje a integruje do Internetu Všeho (Internet of Everythng, IoE). A my si musíme uvědomit, že současná generace teenagerů na tuto dobu je připravena, nezná život bez Internetu, virtuálně reálný svět je jejich přirozené prostředí. Jsou to děti „s tlačítkem na prstu".

Jejich hlavním úkolem při výběru povolání je uslyšet sebe, pochopit svoje vlastní kritéria výběru, najít oblasti, které je budou zajímat. Je to velký a náročný úkol, který se neobejde bez rodičovské podpory. Člověk ve věku 14 – 18 let má silné emoční vnímání, mnohdy se chová a rozhoduje impulsivně, zřídka přemýšlí o důsledcích svých činů a často nedokáže je předpovídat. Spontánními mohou být velmi důležitá rozhodnutí včetně výběru budoucího povolání. Nepředvídatelnost okolního světa tento krok ještě více ztěžuje.

ALGORITMUS VOLBY

Tento algoritmus výběru povolání pomůže velký úkol výběru vhodné školy rozdělit na několik srozumitelných kroků a předejít nepromýšlené volbě a opuštění školy nebo oboru v 1. nebo 2. ročníků:

  1. V první řadě je potřeba od sebe oddělit úkol přípravy k přijímacím zkouškám od úkolu hledání povolání. Není to jedno a totéž. Výběr konkrétní školy a alternativy v případě neúspěchu je nástrojem, který slouží k přípravě k povolání, není ale primárním cílem.

  2. Vyslovujte konkrétní otázky a hypotézy, které souvisí s výběrem oboru a rozhodováním, a hledejte informace, které pomohou na tyto otázky odpovědět, potvrdit anebo vyvrátit hypotézy.

  3. Začněte soustřeďovat informace o sobě a světě kolem. Nespoléhejte na obecné mýty o tom, která profese je perspektivní. Před nedávném mýtus, že ekonom si vždy najde uplatnění, přivedl na vysoké školy velké množství lidí, kteří po absolvování si museli hledat práci v jiných oblastech. Může být mýtem tvrzení, že humanitní obory jsou neperspektivní. Důležité je rozšířit si povědomí o variantách uplatnění získaných znalostí a návyků ještě před výběrem oboru. Také IT je velmi široká oblast, i v ní je potřeba najít svůj směr a specializaci. Totéž platí pro jiné stereotypy, kterými se řídíme při volbě oboru.

  4. Pochopte svoje vlastní kritéria výběru.

  5. Rozhodněte se a podnikněte konkrétní praktické kroky.

Sebepoznání a poznání toho, co je pro člověka tím správným směrem, podle čeho se rozhodnout, jak pochopit, že to je správné, se nemůže odehrávat jen v hlavě. Většina odpovědí přichází prostřednictvím zkušeností. Přísloví, že žádný učený z nebe nespadl, bez ohledu na všechny globální změny dnes platí i pro volbu povolání. Zbavit se stresu z nevyhnutelnosti výběru pomůže uvědomění, že v 15 - 17 letech si nevybíráme profesi na celý život. Dokonce v tomto věku mozek neumí se vypořádat s podobnými globálními cíli. Podstatnější je to, že svůj život přebíráme do vlastních rukou. Volba povolání je zkušeností, která nás staví před pomyslné zrcadlo, dovoluje nám klást otázky –

Kdo jsem?
Co je pro mne důležité?
Jaké představy mám o svém budoucím životě?
Na čem mi opravdu záleží?


- a hledat na ně odpovědi.

Uvidíme-li volbu povolání z této perspektivy, pak je jasné, že je důležité, aby člověk si dokázal s tím poradit samostatně s podporou a účastí těch nejbližších. Pouze tehdy ani častá změna pracovních míst, ani celoživotní učení se, ani nepředvidatelnost změn mu nenabourají životní optimismus a pocit vlastní hodnoty.


8 mýtů o výběru střední školy
Pracovní sešit pro žáky 8. - 9. tříd základních škol. Ukáže, na co se soustředit při výběru budoucího povolání a střední školy.

Správná střední
Online kurz pro žáky 8. - 9. tříd, kteří chtějí se naučit plánovat svoji profesní cestu. Podpoří v rozhodování "na poslední chvíli". Pomůže si zvážit různé varianty oborů a vybrat z nich ty nejlepší.