smartee.cz

Vyberte si ze 3 aktuálních témat se spoustou praktických tipů a aktivit do výuky

  • Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
  • Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
  • Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: na záznamy webinářů se nevztahuje akreditaci MŠMT
Webináře jsou určeny pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Ke každému záznamu získáte:
- pracovní sešit v pdf pro poznámky
- kompletní prezentaci v rozsahu cca 100 str.
- dostup k záznamům v členské zóně webu smartee na 6 měsíců
Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických úkolů.

850 Kč 1750 Kč
Přidat k objednávce
Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.

850 Kč 1750 Kč
Přidat k objednávce
Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou.

850 Kč 1750 Kč
Přidat k objednávce

Lektorka: Ing. Kateřina Málková |zakladatelka projektu SMARTEE
Odborný garantem tohoto kurzu PhDr. Petra Drahoňovská, CAREER DESIGNER
autorka diJÁře pro kluky a holky od 13 do 28 let a sady Kariérové karTY - Vybíráš střední školu
Kariérovému poradenství pro teenagery se věnuji aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 5. rokem. Za sebou mám téměř 1000 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
Od roku 2021 základním školám nabízím organizaci projektového dne "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 500 žáků z 25 tříd základních škol po celé České republice.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Click to order
Objednávka záznamů webinářů
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení, titul
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
Payment method