smartee.cz

Vyberte si ze 3 aktuálních témat se spoustou praktických tipů a aktivit do výuky

 • Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
 • Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
 • Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (3-dílný webinář v záznamu, 3 x 90 min.)
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: na záznamy webinářů se nevztahuje akreditaci MŠMT
webináře pro kariérové poradce
Webináře jsou určeny pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Ke každému záznamu získáte:
- pracovní sešit v pdf pro poznámky
- kompletní prezentaci v rozsahu cca 100 str.
- dostup k záznamům v členské zóně webu smartee na 6 měsíců
 • Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové poradce (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
  Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale o konkrétních povoláních, požadovaných kompetencích a perspektivách jednotlivých odvětví. Webinář je veden praktickou formou, všechny teoretické informace jsou součástí praktických úkolů.

  850 Kč 1750 Kč
  Přidat k objednávce
 • Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
  Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.

  850 Kč 1750 Kč
  Přidat k objednávce
 • Metody sebepoznání a mapování kompetencí žáků pro profesní volbu (záznam, 6 vyuč. hod., 3 x 90 min.)
  Kompetenční přístup v poradenství, při plánování vzdělání a kariéry, ale i při pracovních pohovorech, nebo sebeprezentaci v profesních sociálních sítích v době plné změn se stává prioritním. Žákům základních škol může pomoci si uvědomit, nakolik mohou být úspěšní ve vybíraných povoláních, naučí základům kariérního plánování a rozhodování. Žákům středních škol pomůže zvládnout vstup na trh práce. Na webináři pochopíte rozdíl mezi různými pojmy používanými v kariérovém poradenství: silné stránky, talenty, návyky, kompetence. Webinář je veden interaktivní formou.

  850 Kč 1750 Kč
  Přidat k objednávce

Lektorka: Ing. Kateřina Málková |zakladatelka projektu SMARTEE
Kateřina Málková | Smartee.cz | kariérové poradenství
Odborný garantem tohoto kurzu PhDr. Petra Drahoňovská, CAREER DESIGNER
autorka diJÁře pro kluky a holky od 13 do 28 let a sady Kariérové karTY - Vybíráš střední školu
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 5. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V letech 2021-23 jsem navštívila 40 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 1000 žáků.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Click to order
Objednávka záznamů webinářů
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení, titul
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
Payment method