"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.

Spolupráce kariérového poradce s rodiči. Rady a zkušenosti z praxe

1. část - úterý 21. září 2021
2. část - čtvrtek 30. září 2021
webinář pro výchovné a kariérové poradce, vyučující volbu povolání, třídní učitelé a vedení škol
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
Kapacita webináře je naplněná
Základním kamenem pro úspěšnou volbu povolání je podpora, kterou žákovi poskytuje jeho rodina. Spolupráce s rodiči je také specifikem kariérového poradenství poskytovaného žákům základních škol. Na střední škole účast rodičů v kariérním rozhodování studentů rovněž není zanedbatelná.

Školní kariérový poradce ve své poradenské praxi potřebuje získat důvěru nejen žáků, ale také rodičů, umět s nimi navázat konstruktivní dialog, vědět, jaké informace poskytnout a jak, jak reagovat na různé nestandardní situace.
Popis a obsah webináře
Tento dvoudenní webinář je zaměřen na konkrétní praktické příklady aktivit a informací, které můžete poskytnout rodičům žáků nad rámec tradičních informativních rodičovských schůzek. Jak navázat spolupráci s rodiči? Jak vysvětlit jím význam kariérového poradenství? Jak rodiče mohou podpořit děti ve volbě povolání? Tento webináře Vám poskytne řadu typů a praktických nástrojů a cvičení, které Vám pomohou odpovědět na tyto a další důležité otázky.

Vzdělávací plán / obsah:

  • Vliv rodiny na profesní rozhodování dítěte. Úvodní sebereflexe: vliv vlastní rodiny na profesní volby poradců a pedagogů. Mezigenerační rozdíly, konflikty a dialog. Odlišné hodnoty, odlišný přístup k práci. Výstupy z českých a zahraničních výzkumů. Aktivita „Plakát" (45 min., 1. setkání)
  • Typy rodičů, jejich role a postoj k profesní volbě žáků. Komunikační strategie kariérového poradce ve vztahu ke každému typu. Principy reflexe a respektu. Doporučení k intervizním setkáním v pedagogickém sboru. (45 min., 1. setkání)
  • Využití rad a nástrojů z publikace „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání". Jak zapojit rodiče do spolupráce se školou v kariérovém vzdělávání. (45 min., 2. setkání)
  • Struktura a metodika vedení webináře / semináře pro rodiče žáků 8. třídy k výběru střední školy. Škola jako zdroj vzdělávání rodičů v kariérovém rozhodování (nejen) žáků. Ukázky praktických úkolů a aktivit pro rodiče a pro rodiče společně s dětmi. (45 min., 2. setkání)

Vzdělávací cíl:

Účastníci se naučí několika komunikačním strategiím, které pedagogům a kariérovým poradcům pomohou v trojúhelníku „žák – rodič – škola" v závislosti na konkrétní situaci zaujmout správný postoj týkající se poradenství pro výběr vzdělávací a profesní dráhy. Pochopí, jak nepromítat vlastní zkušenosti s výběrem povolání nebo minulé negativní zkušenosti s rodiči žáků do poradenského procesu, zachovat nadhled a vidět v postoji rodičů žáků zdroje a možnosti pro jejich (žáků) vlastní rozhodování o profesní volbě. Cílem webináře je nabídnout několik způsobů, jak efektivně zapojit rodiče do spolupráce se školou v rozvoji kariérového vzdělávání žáků nejen posledních ročníků. V poslední části webináře účastníci získají koncept rodičovské schůzky k výběru dalšího vzdělávání a/nebo vstupu na trh práce, kterou je možné organizovat tradičně nebo online formou webináře.

Webinář je rozdělen do dvou dnů s týdenním odstupem, který umožňuje vyzkoušet některé z nabídnutých aktivit přímo v praxi s žáky a sdílet svoje zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a lektory.

Účastníci získají potvrzení o účasti, kompletní prezentaci s odkazy na související pomůcky a informační zdroje a dostup k videozáznamu na dobu 3 měsíců.
1. část - úterý 21. září 2021
2. část - čtvrtek 30. září 2021
14:30 - 16:30 (2x 120 min.)
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov
spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 950 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.
S touto lektorkou jsem se opakovaně setkala v rámci projektu I-KAP I, kde byla Vámi nyní nabízená témata náplní několika částí modulu. Webináře vřele doporučuji všem kariérovým poradcům.
Mgr. Iva Šnoplová, výchovný poradce, ZŠ Školní 1000, Nové Město nad Metují
Ing. Kateřina Málková, pořadatel a lektorka
Tématu kariérního poradenství se věnuji od roku 2016. Ve své praxi zúročuji své původní vzdělání v oblasti finančního managementu a řízení firem, hospodářské politiky a správy a diplomacie, profesní zkušenosti v letech 1998 – 2016 jako jednatelky soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorky technologických start-upů a ředitelky pro rozvoj IT společnosti. V kariérovém vzdělávání mládeže se věnuji konceptu mindfulness (všímavosti, vědomé pozornosti a zodpovědnosti), zážitkovým formám poradenství a online vzdělávání. Jsem autorkou pracovních sešitů „8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době využívá ve výuce volby povolání téměř 400 základních škol. Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (Středisko služeb školám, Národní pedagogický institut, Jihočeská hospodářská komora aj.).
>500
účastníků školení
> 450
základních a středních
škol

Názory účastníků

kariérová poradkyně
Dobrý den paní Málková, chci vám poděkovat za velmi dobře udělané webináře. Vaše energie, kterou do své práce vkládáte je obdivuhodná. Budu ráda, když mě s dalšími tématy opět oslovíte a budu se moct zúčastnit vašich dalších webinářů. Přeji krásné dny.
Mgr. Eva Cablíková
kariérová poradkyně ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567
kariérová poradkyně
Dobrý den, také děkuji a hodnotím velikou spoustu informací a nepřetržitý projev. Každý den učím on-line a po každé hodině mě bolí v krku, ale vy jste byla úžasná a překvapovala mě frekvence slov. Já jsem také rychlík a toto tempo mi vyhovovalo a neměla jsem ani chvilku, abych se nudila. Super, děkuji
Mgr. Martina Arltová
kariérová poradkyně 4. Základní škola Kolín
kariérová poradkyně
Aktivity jsou výborně využitelné pro moje žáky. Velmi mě zaujalo využití např. rodokmenu nebo pořadu Gejzír ve výuce, určitě zahrnu do svých hodin. Taktéž využití vlastních fotek z mobilu je velmi zajímavé a věřím, že žáky zaujme.
Mgr. Michaela Janošťáková
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Bohdalov
o webináři "Mapování kompetencí" Mgr. Petry Šnepfenbergové
kariérová poradkyně
Líbila se mi prezentace "Orientace na trhu práce". Pohled na volbu profesní orientace z širšího úhlu pohledu. Jako užitečné shledávám informace o tom, jak pracovat s žáky, tipy na aktivity a také různé praktické odkazy.
Mgr. Vladimíra Knytlová
kariérová poradkyně ZŠ Brno, Slovanské nám. 2
o webináři "Orientace na trhu práce" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Největší přínos vidím v tom, že snad budu moci trochu žákům pomoci poznat sami sebe, aby se správně rozhodli při výběru povolání. Vysvětlit jim, že nikdy neví, co kdy kde budou potřebovat. Líbily se mi všechny aktivity a náměty na práci s dětmi (je těžké vybrat)- např. osobní byznys model, využívání těch kartiček k různým aktivitám, aktivita opuštěný ostrov apod.
Mgr. Radka Lukavská
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Kamenné Žehrovice
o webináři "Osobní Lean Canvas" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
Mgr. Romana Sklenářová
kariérová poradkyně ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 4
o sérii webinářů Ing. Kateřiny Málkové
Kateřina Málková
zakladatelka Smartee, projektu na podporu profesního sebeurčení mládeže,
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době používá ve výuce více jak 350 základních škol,
lektorka kvalifikačních programů v kariérovém poradenství pro pedagogy ze základních a středních škol (téměř 300 odškolených hodin).

Do roku 2016 ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s., start byznys platformy pro firmy a podnikatele, poradenství pro začínající podnikatele (mimo jiné kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest). V letech 2002 - 2010 jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, měla na starosti finanční, procesní a personální řízení. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, se společnostmi Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj.

Promovala v roce 1998 v oborech "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", absolventka Diplomatické akademie Cyrila Svobody (hlavní program).
Platba za účast na webináři probíhá na základě faktury předem se splatností 7 dní. Účastníci, kteří neuhradí fakturu do data webináře, bohužel neobdrží zvací odkaz na webinář, protože není v mých sílách těsně před webinářem zpracovávat chybějící přihlašovací informace a zároveň připravovat webinář.

Storno podmínky v případě, že se nebudete moci zúčastnit, ani si neurčíte náhradníka. Storno 14 dní před datem webináře - vrátím Vám poplatek v plné výši, při stornu 13 dní a méně poplatek nevracím. Při zrušení webináře z důvodu na mé straně Vám nabídnu náhradní termín nebo vrátím poplatek v plné výši.
Platební a storno podmínky
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Organizace, fakturační adresa
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.
Payment method