Aktuální webináře pro školní kariérové poradce

Témata do hodin volby povolání a příklady aktivit
Praktické spojení kariérových teorií a školní praxe
Zkušenosti praktikujících poradců a metodiků
Vhled do orientace na trhu práce a orientace v povoláních budoucnosti
Systémový přístup, praktický a pružný systém vzdělávání
Metody vhodné pro žáky základních a středních škol
pro výchovné a kariérové poradce, vyučující volbu povolání, třídní učitelé a vedení škol
Každý webinář je zaměřen na konkrétní metody kariérového poradenství s praktickými příklady a postupy. Webináře jsou otevřené pro všechny zájemce o kariérové poradenství, pro školní kariérové poradce, ale také například pro třídní učitelé nebo pedagogy volného času. Můžete se přihlásit na jednotlivé webináře, anebo absolvovat nabízenou sérii. K webinářům získáváte od přednášejícího nezkrácenou prezentaci, kterou zasíláme po ukončení webináře. Absolventi celé série webinářů mají přístup k záznamům na časově neomezenou dobu.
3.06.2021 - Jak pojmenovat talenty žáků. Mapování kompetencí - základ pro výběr povolání a plánování profesního rozvoje. Ukázky zážitkových metod
Při výběru povolání a odborného vzdělání se děti a rodiče často soustřeďují na povolání, a profese, kvalitu škol, perspektivy pracovního uplatnění a maturity. Tyto faktory bychom rozhodně neměli podceňovat. Přesto v současné době, kdy se díky technologiím náplň jednotlivých pracovních pozic může velmi rychle měnit, hlavní pozornost při výběru budoucího profesního směru potřebujeme soustřeďovat na kompetence. Kompetence, které žák má již dnes, který získá odborným vzděláním a které potřebuje rozvíjet mimo školu, aby jeho nebo její vstup na trh práce byl hladký a profesní rozvoj kromě hmotných statků přinášel uspokojení a motivoval se rozvíjet dál.

Na tomto webináři se dozvíte:
 • co jsou to kompetence a jak souvisí se silnými stránkami a výběrem povolání,
 • jaké druhy kompetencí rozlišujeme a k čemu to rozdělení slouží,
 • společně se zamyslíme nad tím, jaké kompetence můžeme rozvíjet u dětí ve škole, abychom podpořili jejich schopnost řídit si svoji profesní cestu uvědoměle po celý život,
 • jak můžeme zjišťovat, pojmenovávat kompetence u žáků,
 • jaké pomůcky, metody a aktivity jsou pro to vhodné,
 • jak toto všechno spojovat s výběrem budoucího povolání,
 • k čemu slouží Portfolio žáků, kdy ho zakládat, co by mohlo obsahovat a proč je užitečné.

Tímto webinářem Vás provede zkušená lektorka a kariérová poradkyně, která vše, o čem bude mluvit, čerpá ze své předchozí praxe kariérové poradkyně na gymnáziu, současné praxe kariérové poradkyně na základní škole, metodičky kariérového poradenství v JCMM. Účastníci získají kompletní prezentaci s odkazy na související pomůcky a informační zdroje.
Čtvrtek 3. června 2021
14:30 - 16:30
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov
spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 550 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.
S touto lektorkou jsem se opakovaně setkala v rámci projektu I-KAP I, kde byla Vámi nyní nabízená témata náplní několika částí modulu. Webináře vřele doporučuji všem kariérovým poradcům.
Mgr. Iva Šnoplová, výchovný poradce, ZŠ Školní 1000, Nové Město nad Metují
10.6.2021 - Spolupráce kariérového poradce s rodiči. Rady a zkušenosti z praxe
Základním kamenem pro úspěšnou volbu povolání je podpora, kterou žákovi poskytuje jeho rodina. Spolupráce s rodiči je také specifikem kariérového poradenství poskytovaného žákům základních škol. Na střední škole účast rodičů v kariérním rozhodování studentů rovněž není zanedbatelná.

Školní kariérový poradce ve své poradenské praxi potřebuje získat důvěru nejen žáků, ale také rodičů, umět s nimi navázat konstruktivní dialog, vědět, jaké informace poskytnout a jak, jak reagovat na různé nestandardní situace.

Na tomto webináři
 • podrobněji rozebereme vliv rodiny jako sociálního faktoru na volbu žáků,
 • podíváme se na to, jakou roli obvykle hraje každý z rodičů,
 • pomocí praktické aktivity si uvědomíme rozdíly ve vnímání a hodnotách u různých generací. Tuto aktivitu budete moci využít pro společný workshop s rodiči a dětmi,
 • řekneme si, jak jednají různé typy rodičů a jak k nim přistupovat,
 • seznámíte se s publikací "Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání",
 • získáte řadu nápadů, jak spolupráce rodičů a školy může pomoci rozvíjet systém kariérového poradenství a podpořit žáky v jejich rozvoji a profesní volbě.

Účastníci získají kompletní prezentaci s odkazy na související pomůcky a informační zdroje.
čtvrtek 10. června 2021
14:30 - 16:30
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM
držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov
spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 550 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.
17.06.2021 - Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro školní kariérové poradce
Na příkladu situace konkrétního deváťáka se podíváme na důležitou část procesu kariérového poradenství – na orientaci v preferovaných oborách a školách a utvoření si předběžných představ o tom, kam ho může nasměrovat jejich studium. Využijeme informací, které poskytují populární portály práce a katalogy škol. Pro utvoření realističtější představy o možnostech uplatnění na trhu práce je doplníme o další podstatné podmínky, dozvíme se například, kde hledat informace o výši platu, a také se pokusíme nahlédnout do budoucnosti oborů. První část uzavřeme asociativním cvičením, které pomůže rozšířit představy o možnostech uplatnění získaných návyků.

Druhou část webináře budeme věnovat trhu práce jako makroekonomickému pojmu v kontextu kariérového vzdělávání. Podíváme se na to, co nám mohou prozradit pracovní portály, dotkneme se tématu strategie hledání práce, kriticky zhodnotíme novinové titulky popisující současnou situaci na trhu práce. Soustředíme se na 4 dlouhodobé trendy, které ovlivní každý obor, přístup k práci a také přístup ke vzdělání. Získané znalosti propojíme v námět pro projekt, na kterém žáci mohou spolupracovat v týmech, anebo individuálně.

Účastníci získají kompletní prezentaci s odkazy na související pomůcky a informační zdroje.
Čtvrtek 17. června 2021
14:30 - 16:30
Lektorka: Ing. Kateřina Málková
zakladatelka projektu Smartee, výběr střední školy,
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce
lektorka a členka zkouškové komise ověřovacího programu Školní kariérový poradce, Středisko služeb školám, spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou v projektu rozvoje kariérového poradenství na školách,
autorka a kurátorka online kurzu "Správná střední",
autorka pracovního sešitu pro žáky 8. - 9. tříd základních škol "8 mýtů o volbě budoucího povolní. Reloaded",
mentorka a kouč začínajících podnikatelů v poradenství
podnikatelka s praxí o roku 1998
Webinář proběhne na platformě Zoom
Cena webináře 550 Kč (nejsem plátce DPH)
Pro přidání k objednávce klikněte na tlačítko. Dokončit a odeslat objednávku můžete kliknutím na košík a doplněním fakturačních údajů.

Názory účastníků

kariérová poradkyně
Dobrý den paní Málková, chci vám poděkovat za velmi dobře udělané webináře. Vaše energie, kterou do své práce vkládáte je obdivuhodná. Budu ráda, když mě s dalšími tématy opět oslovíte a budu se moct zúčastnit vašich dalších webinářů. Přeji krásné dny.
Mgr. Eva Cablíková
kariérová poradkyně
kariérová poradkyně
Dobrý den, také děkuji a hodnotím velikou spoustu informací a nepřetržitý projev. Každý den učím on-line a po každé hodině mě bolí v krku, ale vy jste byla úžasná a překvapovala mě frekvence slov. Já jsem také rychlík a toto tempo mi vyhovovalo a neměla jsem ani chvilku, abych se nudila. Super, děkuji
Mgr. Martina Arltová
kariérová poradkyně
kariérová poradkyně
Aktivity jsou výborně využitelné pro moje žáky. Velmi mě zaujalo využití např. rodokmenu nebo pořadu Gejzír ve výuce, určitě zahrnu do svých hodin. Taktéž využití vlastních fotek z mobilu je velmi zajímavé a věřím, že žáky zaujme.
Mgr. Michaela Janošťáková
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Bohdalov
o webináři "Mapování kompetencí" Mgr. Petry Šnepfenbergové
kariérová poradkyně
Líbila se mi prezentace "Orientace na trhu práce". Pohled na volbu profesní orientace z širšího úhlu pohledu. Jako užitečné shledávám informace o tom, jak pracovat s žáky, tipy na aktivity a také různé praktické odkazy.
Mgr. Vladimíra Knytlová
kariérová poradkyně ZŠ Brno, Slovanské nám. 2
o webináři "Orientace na trhu práce" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Největší přínos vidím v tom, že snad budu moci trochu žákům pomoci poznat sami sebe, aby se správně rozhodli při výběru povolání. Vysvětlit jim, že nikdy neví, co kdy kde budou potřebovat. Líbily se mi všechny aktivity a náměty na práci s dětmi (je těžké vybrat)- např. osobní byznys model, využívání těch kartiček k různým aktivitám, aktivita opuštěný ostrov apod.
Mgr. Radka Lukavská
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Kamenné Žehrovice
o webináři "Osobní Lean Canvas" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
Mgr. Romana Sklenářová
kariérová poradkyně ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 4
o sérii webinářů Ing. Kateřiny Málkové
Ing. Kateřina Málková, pořadatel a lektorka
Tématu kariérního poradenství se věnuji od roku 2016. Ve své praxi zúročuji své původní vzdělání v oblasti finančního managementu a řízení firem, hospodářské politiky a správy a diplomacie, profesní zkušenosti v letech 1998 – 2016 jako jednatelky soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorky technologických start-upů a ředitelky pro rozvoj IT společnosti. V kariérovém vzdělávání mládeže se věnuji konceptu mindfulness (všímavosti, vědomé pozornosti a zodpovědnosti), zážitkovým formám poradenství a online vzdělávání. Jsem autorkou pracovních sešitů „8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době využívá ve výuce volby povolání téměř 400 základních škol. Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (Středisko služeb školám, Národní pedagogický institut, Jihočeská hospodářská komora aj.).
>500
účastníků školení
> 400
základních a středních
škol
Kateřina Málková
zakladatelka Smartee, projektu na podporu profesního sebeurčení mládeže,
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době používá ve výuce více jak 350 základních škol,
lektorka kvalifikačních programů v kariérovém poradenství pro pedagogy ze základních a středních škol (téměř 300 odškolených hodin).

Do roku 2016 ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s., start byznys platformy pro firmy a podnikatele, poradenství pro začínající podnikatele (mimo jiné kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest). V letech 2002 - 2010 jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, měla na starosti finanční, procesní a personální řízení. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, se společnostmi Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj.

Promovala v roce 1998 v oborech "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", absolventka Diplomatické akademie Cyrila Svobody (hlavní program).
Platba za účast na webináři probíhá na základě faktury předem se splatností 7 dní. Účastníci, kteří neuhradí fakturu do data webináře, bohužel neobdrží zvací odkaz na webinář, protože není v mých sílách těsně před webinářem zpracovávat chybějící přihlašovací informace a zároveň připravovat webinář.

Storno podmínky v případě, že se nebudete moci zúčastnit, ani si neurčíte náhradníka. Storno 14 dní před datem webináře - vrátím Vám poplatek v plné výši, při stornu 13 dní a méně poplatek nevracím. Při zrušení webináře z důvodu na mé straně Vám nabídnu náhradní termín nebo vrátím poplatek v plné výši.
Platební a storno podmínky
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení
Váš e-mail
Telefonní číslo
Organizace, fakturační adresa
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.