smartee.cz

Vliv hodnot na kariérní volbu žáku. Teorie generací Howe-Strausse v školním kariérovém poradenství (webinář)

Jak principy utváření generačních hodnot ovlivňují volbu budoucího povolání a profesní úspěch žáků? Proč některé metody v kariérovém poradenství, které vyhovují generaci tzv. Mileniálů, nemusí vůbec vyhovovat dnešním žákům z generace Zoomer? Proč si rodiče nerozumějí s dětmi a děti se neshodnou s rodiči, a jak tento konflikt hodnot ovlivňuje kariérní volbu dnešních žáků? Jak může učitel a kariérový poradce na základě pochopení generační teorie porozumět skutečným potřebám a motivaci žáků a rodičů a nabídnout jím účinné poradenské metody a aktivity k volbě povolání? Na tomto webináři Vám odpovím na tyto a další důležité pro první kariérní volbu otázky.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Webinář nemá akreditaci MŠMT
Hodnoty v kariérovém poradenství
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Co se dozvíte na webináři:

  • Zjistěte, jak se utvářejí generační hodnoty, které zůstávají neměnné po celý život, a jak tyto hodnoty ovlivňují rozhodování během období dospívání, včetně výběru budoucího povolání.
  • Uvidíte jasné rozdíly mezi jednotlivými generacemi, zejména mezi rodiči a jejich žáky.
    Dozvíte se, jak rodiče z generace X a generace Y (Mileniálové) nahlížejí na vzdělávání svých dětí a co očekávají od školy a volby povolání. V jakých situacích mohou vznikat generační konflikty a jak je lze řešit.
  • Podrobně se seznámíte s hodnotami jednotlivých generací, včetně hodnot generace Z (Zoomeři), tedy dnešních žáků základních a středních škol. Co očekávají od učení, od práce a jak hodnotí úspěch a úspěšnost.
  • Podíváme se na to, jak se pod vlivem generačních hodnot měnil trh práce, očekávání zaměstnavatelů a zaměstnanců, formy zaměstnání, a společně se pokusíme předpovědět, jak generace Zoomerů, tj. současní žáci, ovlivní budoucí trh práce. Zároveň se podíváme na jaký trh práce vstupuje tato generace a s jakými výzvami se potýká.
  • Seznámíte se s tím, jaké přístupy v kariérovém poradenství jsou pro různé generace nejvhodnější a proč. Pochopíte, proč je pro dospívající z generace Z je důležité si nevybírat jediné správné povolání nebo obor.
  • Získáte řadu praktických aktivit a doporučení, která Vám pomohou naladit komunikaci mezi rodiči a žáky v otázkách výběru povolání a také volit takové aktivity a poradenské přístupy, které budou prospěšné pro žáky z generace Zoomerů.

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
délka webináře 120 min.
v čase 14:30- 16:00
v aplikaci Zoom
středa 31. května 2023
čtvrtek 8. června 2023
850 Kč
nejsem plátce DPH
Lektorka: Ing. Kateřina Málková | zakladatelka projektu SMARTEE
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 7. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V letech 2021-23 jsem navštívila téměř 40 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 1500 žáků.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Kateřina Málková, smartee.cz
Webinář je určen pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Všichni účastníci obdrží nezkrácenou prezentaci v rozsahu cca 50 str. a dostup k záznamu webináře na dobu 3 měsíců.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Payment method