Teorie generací Howe-Strausse v kariérovém poradenství. Generační rozdíly a jejich vliv na výběr povolání.

Jak současní rodiče pohlíží na výběr povolání svých dětí, co očekávají od školy a vzdělání a jak ovlivňují kariérní volby svých dětí? Díky vhledu do teorie Generací Howe-Strausse pochopíte, co očekávají od výběru povolání současní žáci (generací Z), jejich rodiče (zástupci Husákových dětí) a jak se tento pohled mění u rodičů mladších žáků. Jaké metody a přístupy v kariérovém poradenství je lepší zvolit při práci se zástupci různých generací a proč. Jak může učitel a kariérový poradce na základě pochopení generační teorie porozumět skutečným potřebám a odlišné motivace žáků a rodičů. Vhled do teorie generací také vysvětluje jak se mění trh práce pod vlivem různých generací a jak jejich zástupci mohou efektivně spolupracovat.
Online vzdělání pro kariérové poradce
 • Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MSMT-21420/2021-5 (bude uvedeno na faktuře)
 • Webinář je nabízen v záznamu a není akreditován v systému DVPP
 • Osvědčení o absolvování po vyplnění evaluačního dotazníku
Hodnoty v kariérovém poradenství
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Co se dozvíte na webináři:

 • Zjistěte, jak se utvářejí generační hodnoty, které zůstávají neměnné po celý život, a jak tyto hodnoty ovlivňují rozhodování během období dospívání, včetně výběru budoucího povolání.
 • Uvidíte jasné rozdíly mezi jednotlivými generacemi, zejména mezi rodiči a jejich dětmi. Dozvíte se, jak rodiče z generace X a generace Y (Mileniálové) nahlížejí na vzdělávání svých dětí a co očekávají od školy a volby povolání. V jakých situacích mohou vznikat generační konflikty a jak je lze řešit.
 • Podrobně se seznámíte s hodnotami jednotlivých generací, včetně hodnot generace Z (Zoomeři), tedy dnešních žáků základních a středních škol. Co očekávají od učení, od práce a jak hodnotí úspěch a úspěšnost.
 • Podíváme se na to, jak se pod vlivem generačních hodnot měnil trh práce, očekávání zaměstnavatelů a zaměstnanců, formy zaměstnání, a společně se pokusíme předpovědět, jak generace Zoomerů, tj. současní žáci, ovlivní budoucí trh práce. Zároveň se podíváme na jaký trh práce vstupuje tato generace a s jakými výzvami se potýká.
 • Seznámíte se s tím, jaké přístupy v kariérovém poradenství jsou pro různé generace nejvhodnější a proč. Pochopíte, proč je pro dospívající z generace Z je důležité si nevybírat jediné správné povolání nebo obor.
 • Získáte řadu praktických aktivit a doporučení, která Vám pomohou naladit komunikaci mezi rodiči a žáky v otázkách výběru povolání a také volit takové aktivity a poradenské přístupy, které budou prospěšné pro žáky z generace Zoomerů.

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2 roky ve školách odučila přes 300 hodin.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Co říkají účastníci mých webinářů?

 • Tento kurz bych doporučila ze dvou důvodů. Prvním je velmi příjemné a zároveň erudované vystupování paní lektorky, druhým důvodem je, že si zájemci odnesou nejen spoustu praktických rad, ale získají jiný náhled na celou problematiku kariérového poradenství, na jeho cíl, dostanou propojené informace, jak je možné se efektivně k tomuto cíli dostat. Já se budu chtít k paní lektorce určitě přihlásit na další webinář, ale zřejmě až v příštím školním roce.
  kariérová poradkyně
  Základní škola Český Krumlov
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Vážená paní lektorko,
  Děkujeme Vám za lektorskou spolupráci při ověřování vzdělávacího programu. Na základě zpětné vazby od účastníků studia a na základě mého pozorování všech Vašich vystoupeních v modulu 3-4, Vás chci také pochválit. Vaše vystoupení bylo pro účastníky velmi zajímavé. Vaše vzdělávací aktivity byly obohacené o vlastní praktické zkušenosti z jiné profesní oblasti než je oblast školství. Rádi bychom Vás požádali o další spolupráci v rámci závěrečných zkoušek.
  Vzdělávací program Školní kariérový poradce
  PaedDr. Věra Hlavsová
  Odborný garant vzdělávání / Úsek ředitelky / Brno, Středisko služeb školám, Brno (VIM Brno)
 • V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
  Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
  kariérová poradkyně
  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
  jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů
 • Kurz je praktický, přínosný. Netočí se kolem teoretické "omáčky", ale přináší příklady, metody, cesty jak s tím pracovat.
  kariérová poradkyně
  Střední škola logistická Dalovice
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Všechny informace důležité k práci KP, příklady z praxe, sdílení problémů (KP) z různých škol, zajímavé a podnětné metody, vše co bylo prezentováno bylo velmi podstatné a nutné si uvědomit při práci s žáky a jejich vedení pro jejich samostatné rozhodování se o budoucí cestě (kariéře, životě). Velmi zajímavé a podnětné aktivity.
  kariérová poradkyně
  Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
  (jméno není uvedeno z důvodu ochrany osobních údajů)
 • Zvláště ti, kteří v kariérovém poradenství začínají mohou získat vhled do této problematiky, dostane se jim příkladů z praxe a mohou se na cokoliv zeptat.
  kariérová poradkyně
  Základní škola a Mateřská škola Mutěnice

Objednání záznamu webináře

Webinář "Teorie generací Howe-Strausse v kariérovém poradenství. Generační rozdíly a jejich vliv na výběr povolání" (záznam, 170 min.)
součástí nabídky:
- je přístup k záznamu (170 min. /3,5 vyuč. hod.) na dobu 3 měsíců
- kompletní prezentace (48 str.)
- osvědčení o absolvování po vyplnění evaluačního dotazníku