4 kroky k výběru střední školy
Vybírej si školu a povolání pro důstojný a kvalitní život
Nauč se činit důležitá rozhodnutí, používej logiku a cit
Opři se o to, co ti jde nejlépe, o své silné stránky a vlastnosti
Získej náskok a jistotu v nestabilním a nepředvídatelném světě
Vybírej si povolání z pohledu jejich budoucnosti
ONLINE KURZ PRO OSMÁKY A DEVÁŤÁKY
Listuješ v atlasu škol? Snažíš se vyhledávat obory v internetových katalozích? Googlíš „jak vybrat střední školu"? Radíš se s kamarády? Změnila covidová situace, která dopadá na situaci ve většině oborů, také tvoji představu o budoucím povolání a tak teď vůbec nevíš, o kterém směru uvažovat?
Přemýšlíš o tom, jak jiní v dospělosti dosahují svých snů, stávají se populárními influencery, astronauty NASA, úspěšnými podnikateli nebo odborníky, kteří milují to co dělají? Možná ani netoužíš se stát známým a slavným, chceš jen dělat to, co tě bube bavit, co ti bude dávat smysl, žít spokojený a šťastný život a mít dostatek peněz na všechno, co budeš potřebovat? Za každým úspěchem se skrývá pochopení sebe sama, svých talentů a silných stránek, svých cílů a záměrů, a také plánování a akce. Pečlivý výběr střední školy a plánování vzdělávání je důležitý začátek tvé profesní cesty, kterému se můžeš naučit v tomto kurzu.

Kurz se skládá ze 4 modulů - kroků

Každý modul má svůj účel a výsledek. Dohromady tvoří ucelený algoritmus výběru
1.1. Úspěšnost ve výběru povolání a střední školy.
1.2. Jak neodkládat důležitá řešení.
1.3. Tvoje skupina podpory a síť užitečných kontaktů.
1.4. Tvůj vztah ke škole.
1.5. Povolání a kompetence.
Správný záměr. Naladění na správné rozhodnutí
5 videolekcí (4 - 12 min.)
11 úkolů vč. 6 pracovních listů
2.1. Ohlédnutí za dětskými zájmy.
2.2. Prozkoumáme školní předměty.
2.3. Umím - Baví - Potřebují.
2.4. Povolání a filosofie silných stránek.
2.5. Pozitivní sebeobraz "To jsem já!"
Jak hledat svoje silné stránky
5 videolekcí (4 - 16 min.)
10 úkolů vč. 5 pracovních listů
3.1. Technologie volby. Jak vybírat pro sebe to nejlepší.
3.2. Spojujeme silné stránky s profesními kompetencemi.
3.3. Kde hledat školy, jak se vyznat v oborech.
3.4. Budoucnost povolání. Trendy na trhu práce.
3.5. Výběr favoritů. SWOT porovnání oborů.
3.6. Jak vyhodnotit své šance. Zeptej se na dni otevřených dveří.
Vybíráme obor, školu, povolání
6 videolekcí (4 - 13 min.)
12 úkolů vč. 8 pracovních listů
4.1. Smysluplná brigáda a životopis naruby.
4.2. Co mi dá práce? Tři důležité otázky.
4.3. Mozaiková kariéra. Buď v každém věku ve svém proudu.
4.4. Tipy k zvládnutí přijímacích zkoušek. Jak překonat obavy z neúspěchu a stres.
Pohled do budoucnosti. Tvůj potenciál
4 videolekcí (5 - 9 min.)
7 úkolů vč. 4 pracovních listů
Krok # 1
Krok # 2
Krok # 3
Krok # 4
+ grafický katalog maturitních oborů
Taková je časová náročnost jednotlivých lekcí. Že nemáš čas? Lidé to nejčastěji prohlašují o věcech nebo aktivitách, kdy se mají věnovat sami sobě, svému zdraví, své duševní pohodě, svému osobnímu prospěchu. Nepřijde ti to zvláštní?
U kurzu nemusíš trávit každý den. Při současné distanční výuce se zdá, že se celý život odehrává online. Na začátku prvního modulu si dopředu naplánuj, které dny a v kolik hodin se budeš věnovat tomuto kurzu a tento harmonogram jednoduše dodržuj.
Přesně tuto dobu potřebuješ k tomu, abys dospěl(a) k finálnímu rozhodnutí. V tomto kurzu ovšem nejde jen o výběr středoškolského oboru. Návyky, které v průběhu těchto necelých dvou měsíců získáš, ti budou sloužit celý život.
Kurz běží na platformě Thinkific s intuitivní ovládáním a možností přístupu ze smartphonů.
15 - 25 min. denně
2 - 3 dny v týdnu
výsledek za 6 týdnů
Každou chvíli si něco vybíráš, pro něco se rozhoduješ. Některá rozhodování jsou důležitější než jiná, protože ovlivní to, jak se budeš cítit, co budeš mít, jak se ti bude dařit. Výběr střední školy je jedno z takových rozhodnutí.
Zcela upřímně tvé generaci patří budoucnost. Znalosti, které získáváš dnes, budeš získávat na střední nebo vysoké škole, zkušenosti, které již máš v digitálním světě, vše, co je pro tebe důležité, bude mít vliv na to, v jakém světě budeš (budeme) žít v následujících desetiletích.
Vybrat si koníček podle svých zájmů je mnohem jednodušší než práci. Celkovou spokojenost v práci ovlivňuje spousta faktorů: prostředí, lidé, její náplň, stabilita nebo různorodost, její náročnost, smysl a také odměňování.
Výběr školy a důležitá rozhodování
Ekonomika budoucnosti a zaměstnatelnost
Milovat co děláš a dělat co miluješ
Čemu se ve skutečnosti naučíš
v tomto kurzu
"Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu," tvrdil Henry Ford. Platí to pro přijímačky, ale také pro cokoli, do čeho se pouštíš. Tvoje silné stránky jsou vodítkem pro zajímavou profesní seberealizaci.
Rozlišovat s kým kamarádit nebo spolupracovat, chápat, s kterou firemní kulturou souzníš a ztotožňuješ se je důležité proto, že to má přímý vliv na tvoji úspěšnost, schopnost dosahovat cílů, chuť spolupracovat a rozvíjet se.
Starší generace si často nemohla vybírat ani školu, která by je bavila, ani práci. Museli se přizpůsobit tomu, co měli, práci měli jako povinnost a jako zdroj živobytí. Ty máš na výběr, i když aktuální situace na trhu práce může působit složitě a nepřehledně.
Silné stránky, úspěšnost a sebedůvěra
Být s lidmi, kteří podporují tvůj rozvoj
Jak neztrácet svůj čas
V kurzu se zaměříš na to, jak vybírat pro sebe to nejlepší - školu, profesní směr, přátele, budoucnost. Pochopíš jak si poradit s různorodostí zájmů a multipotecialitou.
V kurzu se naučíš si představovat obory, o kterých uvažuješ, z pohledu jejich budoucí perspektivy a také vidět více možnosti svého profesního uplatnění.
V kurzu budeme mluvit o dlouhověkosti a důležitosti naplnění života činnostmi, které budeš mít rád(a) a také o tom, jak efektivně plánovat svoje vzdělání a v budoucnu kariérní rozvoj.
Umět pojmenovat svoje talenty je prvním krokem k objevení silných stránek a k víře ve vlastní schopnosti. Je to základ pro profesní kompetence, které získáš studiem a v praxi. Je důležité je umět pojmenovávat a prezentovat. Naučíš se tomu v tomto kurzu a také půjdeš o několik kroků dál. Pamatuj, že sebedůvěra a výše příjmů se vzájemně ovlivňují.
Na střední škole nejsou důležité jen známky, kolik tvoje motivace ke studiu. Tento kurz ti pomůže vybírat střední školu tak, abys byl(a) v prostředí podobně smýšlejících lidí a mohl(a) využívat jejich znalostí, pomoci a podpory. Zároveň aby klíčové předměty na škole tě bavily, aby se ti dařilo.
Jak pružně reagovat na změny a zároveň udržovat svůj směr, jak se v práci rozvíjet a růst v průběhu celého svého života, jak vyhledávat pracovní příležitosti a vždy mít důstojnou a perspektivní práci. I s těmito myšlenkami se setkáš v tomto kurzu.
Robotika.
Průvodce moderními obory
Nad čárou. Tipy pro zvládnutí přijímacích zkoušek

2 e-booky jako dárek navíc!

Seznámí tě s velmi aktuálním oborem a trendem, který v nejbližších desetiletích bude mít vliv na všechny obory, ekonomiku a naše životy. Doporučí střední a vysoké školy, které můžeš studovat v ČR a v zahraničí.
Provede tě pochopením motivace k učení, tvým osobním učebním stylem a poskytne řadu cenných rad jak se naučit všemu, co budeš potřebovat.
Tea
přišla na víkendový program, aby se ujistila ve správnosti své vlastní volby navzdory projekcím její učitelky. Vybrala si totiž studium pedagogiky, ale ve škole ji nešlo odpovídat před celou třídou. Jak může být učitelkou, že? Jenže Tea chtěla vidět do podstaty věcí, je to jeden z jejich klíčových motivů "vidět dovnitř". Její záměr je pomáhat dětem, kteří nikdy nezažili lásku rodičů. Sama se učí norsky, vybírá si knihy. Dnes už je v 1. ročníku pedagogické SŠ.
Střední pedagogická škola
Když jsme se potkali na začátku minulého školního roku, uvítal mne slovy: "Letos jsem tak šťastný!" Na VŠ bude studovat 2 obory, jasně ví které a jasně ví proč. Už na gymplu podniká. Maturitní ročník si naplánoval tak, aby maturoval z jednodušších předmětů, aby měl čas na přípravu k přijímačkám na VŠ. S kantory se dohodl na tom, že některé předměty pro něj už nehrají takovou roli, proto v nich může polevit. Nemají s tím žádný problém.
Gymnázium Matyáše Lercha
Adam
Vítek se k našemu velkému překvapení rozhodl pro studium v Anglii a to ještě před absolvováním vašeho kurzu nechtěl ani slyšet o tom, že by studoval na škole, kde by musel být na internátě. Přijali ho na školu Portsmouth. Bude tam studovat ekonomii, psychologii a business. Podle vyjádření školy je to dobrá kombinace. Musím říci, že opravdu na mne ve volbě povolání začal působit sebejistěji. Evidentně začíná tušit co asi přibližně chce a jde si za tím, i když ví, že musí kvůli tomu zabrat více než kdyby šel na školu v Čechách. Díky Vašemu kurzu si nastartoval zajímavou budoucnost. Ještě jednou děkuji za to.
Portsmouth College
Vítek
Kateřina Málková, autorka a kurátorka kurzu
První rozhodnutí o dalším profesním směřování nebývá jednoduché. Nabízí se mnoho variant, mnoho možností. Na druhou stranu, v současné situaci vzniká mnoho pochybností o oborech, které jsou přímo zasažené koronavírovou krizí. Člověk tíhne k bezpečí a jistotě, ale zároveň touží dosahovat svých cílů, plnit svoje osobní sny. Dnes, kdy mnoho lidí ztrácí jistotu práce, je složité si představit, jaké pracovní příležitosti se Ti otevřou za 4 roky. S každým novým desetiletím se mění představy člověka o prací a také se mění samotná práce a její způsoby. Zároveň spoustu znalostí a návyků je potřeba získávat mimo školu. Moje období dospívání a výběr povolání podobně jako dnes se odehrávalo v době velkých ekonomických změn a hluboké krize. Z té krize 90. let nejlépe vyšli ti, kteří věděli, co chtěli, nebáli se zkoušet nové věci a také dokázali vycítit aktuální trendy. V online kurzech mým cílem je předat Ti svoje zkušenosti s profesním výběrem, pomoci rozvíjet Tvůj potenciál a díky seberealizaci v povolání (nebo v povoláních), které si vybereš, plnit si svoje sny, žít kvalitně a zároveň se podílet na tom, aby celý náš svět byl lepším místem pro život. Držím ti palce v tvé první volbě!
Kateřina Málková
zakladatelka Smartee, projektu na podporu profesního sebeurčení mládeže,
autorka pracovních sešitů "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded", které v současné době používá ve výuce více jak 350 základních škol,
lektorka kvalifikačních programů v kariérovém poradenství pro pedagogy ze základních a středních škol (téměř 300 odškolených hodin).

Do roku 2016 ředitelka pro rozvoj Bezones, a.s., start byznys platformy pro firmy a podnikatele, poradenství pro začínající podnikatele (mimo jiné kouč pro startupy v projektu Czechekosystem agentury Czechinvest). V letech 2002 - 2010 jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, měla na starosti finanční, procesní a personální řízení. Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, se společnostmi Blockchain.info a Minebox, Trido, Servis Climax, VPO Protivanov, Sulko, Otherm, Paramont CZ aj.

Promovala v roce 1998 v oborech "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", absolventka Diplomatické akademie Cyrila Svobody (hlavní program).

"4 KROKY K VÝBĚRU STŘEDNÍ ŠKOLY"
registruj se na kurz

2500
Varianty kurzu
* Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH. Platba bankovním převodem.
** V případě objednání kurzu pro dva a více účastníků, prosím navyšte počet objednávaných licencí u položky a do pole jméno účastníka uveďte všechna jména.
Click to order
Vaše varianta kurzu
Total: 
Vyplňte prosím Vaše údaje
Jméno, příjmení (zákonný zástupce)
Váš e-mail
Telefonní číslo
Fakturační adresa
Objednávám pro
Jak se jmenuje
E-mailová adresa pro založení účtu na platformě Thinkific
(pokud se liší od již uvedené)
V souladu s evropským nařízením pro ochranu osobních údajů GDPR poskytuji souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte ve věku do 16 let v rozsahu JMÉNO, PŘÍJMENÍ a E-MAILOVÁ ADRESA po dobu 1 roku za účelem zřízení účtu na platformě Thinkific (pro poskytnutí přístupu k online kurzu) a Mailchimp pro e-mailovou podporu v průběhu kurzu.
Do tohoto pole prosím napište SOUHLASÍM
Pusť(te) si ukázkovou lekci
"Umím - Baví - Potřebují"
Nezapomeň(te) si pustit
ukázkovou lekci
"Umím - Baví - Potřebují"
Stisknutím tlačítka "Přejít k ukázkové lekci" souhlasíte se získáním podrobnějších informací o kurzu včetně přístupu k ukázkové lekci online kurzu "4 kroky k výběru střední školy" a tipům k výběru střední školy a povolání. Registrace je dobrovolná a k ničemu vás nezavazuje, můžete ji kdykoli na požádání zrušit.