smartee.cz
"Správná střední! Jak na to?"
E-book je pro Vás připraven, stačí jen zadat Vaši e-mailovou adresu a budu ráda i za Vaše jméno. Myslela jsem i na to, abyste si ho mohl(a) pohodlně přečíst také na smartphonu.

MasterMind pro kariérové poradce (základní školy)

Rozbor případů z praxe, zpětná vazba k poradenství, praktické metody a aktivity formou microlearning. Mastermind je forma moderovaného setkání kariérových poradců a poradkyň ze základních škol, která má za účel díky soustředěnému na konkrétní téma propojení a sdílení zkušeností z praxe podporovat profesní rozvoj. Setkání probíhají pravidelně ve stále skupině kariérových poradců z různých míst České republiky.
Online vzdělání pro pedagogy
Téma 1. setkání: "Když mám sen, ale nemám na to..." Jak poradit žákům vybírajícím nepřiměřené studijní cíle
Téma 2. setkání: Poradenství pro multipotenciály, žáky s různostrannými zájmy a možnostmi.
Téma 3. setkání: téma bude upřesněno na základě potřeb skupiny
3 online setkání, 90 min., 15:30 - 17:00
pátek 29. 04., 13. a 27. 05. 2022

Cena bloku 3 setkání: 900 Kč (nejsem plátce DPH)

Otázky, s kterými Vám pomůže mastermind
- Soustředit se na metody a aktivity, které v poradenství pomáhají dosahovat výsledku, a to na konkrétních příkladech z praxe.
- Reflektovat složité případy, nebo případy, u kterých máte pochybnosti o správnosti postupu.
- Odbourat nejistotu a stres spojený s obavami uškodit radou, neporadit dobře, dostat se do konfliktu s rodiči apod.
- Ověřit si vlastní poradenské postupy, sdílet příklady dobré praxe.
- Rozšířit svůj „balíček" metod a aktivit pro žáky v individuální poradenství a pro skupinovou práci ve třídách bez nutnosti absolvovat dlouhá školení.
- Uvědomit si, které aktivity, postupy a metody lze sdílet (delegovat) s dalšími kolegy z pedagogického sboru.
- Uchopit kariérové poradenství ve škole systémově a podle aktuálních trendů na trhu práce.
- Naplánovat si vlastní práci v kariérovém poradenství efektivněji.
- Nastavit systém kariérového poradenství ve škole tak, aby bylo možné úkoly delegovat nebo snadněji předat práci svému nástupci v případě změny.

Jak probíhají setkání
Příprava (před setkáním)
Po registraci Vás oslovím s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, do kterého bude důležité popsat situaci (příklad nebo příklady z Vaší praxe, otázku), s kterými jste si nevěděli rady, u kterých jste měli nebo máte nějaké pochybnosti, u kterých se potřebujete ujistit ve správnosti poradenského postupu apod. Čím konkrétnější bude tento popis a Váš dotaz, tím větší užitek přinesou Vám naše setkání.

Na základě všech dotazů sestavím tematický program všech 3 setkání, který obdržíte před prvním setkáním. Žádná další příprava z Vaší strany nebude potřeba.
Moderovaný rozbor příkladů a otázek z praxe účastníků (60 min.)
Skupina zůstává ve stejném složení od prvního do posledního setkání.
Na prvním setkání prvních 30 min. se vzájemně seznámíme a stanovíme si svoje osobní cíle.

Následující hodinu budeme věnovat rozboru 2 aktuálních pro Vás příkladů/případů. Rozbor probíhá formou "hot seat" ("horké křeslo"). Bez ohledu na název ale rozhodně nikoho "smažit" nebudeme. Spíše se jedná o to, že autor dotazu popíše skupině situaci, svůj postup, výsledek a překážku v praxi, na kterou narazil anebo naráží pravidelně. Ostatní účastníci ve vymezeném čase pod vedením moderátorky budou sdílet své zkušenosti s cílem poradit kolegovi nebo kolegyni.

Z každého setkání se bude pořizovat videozáznam a zápis, který účastníci dostanou po ukončení setkání.
Microlearning k tématu (30 min.)
Microlearning (malá vzdělávací část) bude součástí 2. a 3. setkání. Tematicky naváže na probíraná témata, bude soustředěn na praktické metody a postupy v kariérovém poradenství.
1
2
3
Kateřina Málková
moderátorka a lektorka
Mastermindů pro kariérové poradce
Od roku 2016 v projektu SMARTEE, který jsem založila, se věnuji kariérovému poradenství pro teenagery od 13 do 18 let. Této činnosti předcházela 18 letá podnikatelská praxe (ve stavebnictví, IT, poradenství pro podnikatele, vzdělávání). Za sebou mám již více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce. Jsem aktivní kariérovou poradkyní, mámou dvou kluků (16 a 9 let) a akreditovanou organizací v systému DVPP. Pracují s žáky ve věku od 13 do 19 let, jsem autorkou online kurzu "Správná střední" a pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání". Od října 2021 jsem s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba" navštívila 7 základních škol v různých krajích ČR, setkala se s více jak 200 žáky 8. a 9. tříd a budu v tom pokračovat i v roce 2022.
Kdo jsem?
S čím odcházíte?
Tento webinář mne donutil zamyslet se nad sebou a nad svými postoji. Pochopila jsem některé své emoční postoje , které mne blokují v práci, ale myslím si, že i celkově v životě. Děkuji, bylo to fajn.
Lucie K.
Zpětná vazba od účastnic školení
V čem vidíte největší přínos získaných informací a aktivit pro Vaši praxi?
Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
kariérová poradkyně, ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
Webináře pro kariérové poradce 2020/21
Dobrý den paní Málková, chci vám poděkovat za velmi dobře udělané webináře. Vaše energie, kterou do své práce vkládáte je obdivuhodná. Budu ráda, když mě s dalšími tématy opět oslovíte a budu se moct zúčastnit vašich dalších webinářů. Přeji krásné dny.
kariérová poradkyně, Základní škola Komenského II, Zlín

S čím odcházíte?
Odnáším si hodně podnětů a myšlenek. Líbila se mi aktivita "Co mohu změnit už teď". Uvědomila jsem si, že abych změnila v práci to, co mně nevyhovuje, nemusím nutně ze stávající práce odejít. Asi to bude platit i pro jiné životní situace:-). Moc děkuji, bylo to pro mne důležité.
Gábina T.
Click to order
Registrace na mastermind
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení
Váš e-mail
pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Termíny setkání pro školní rok 2021/22
Fakturační adresa
pokud potřebujete vystavit fakturu
Payment method