smartee.cz

Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu.
Kariérní kotvy E. Scheina (webinář)

Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
Hodnoty v kariérovém poradenství
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Webinář je určen pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Všichni účastníci obdrží pracovní sešit (pdf) pro každý díl webináře, prezentace v rozsahu cca 100 str. a dostup k záznamům na dobu 3 měsíců.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Aktuální termíny
celkem 6 vyučovacích hodin
3 online setkání každý čtvrtek
v čase 15:30- 17:00
v aplikaci Zoom
V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny
1 750 Kč
nejsem plátce DPH

Vzdělávací plán / obsah:

 • Motivační teorie Davida McClellanda
 • Charakteristika 4 hlavních motivů jako základu motivace člověka.
 • Zájmy vs. hodnoty a jejich vliv na kariérní volbu žáků. Spojení s výběrem povolání.
 • Motivace vs. akceschopnost
 • Motivy a rozvoj kompetencí pro plánování kariéry (Career Management Skills)
 • Propojení s dalšími motivačními teoriemi a metodikami používanými v kariérovém poradenství (Maslow, MBTI, Gallup, archetypy aj.)
 • Varianty práce s kartami pracovních hodnot (průřezově v průběhu celého webináře)
 • Aktivity ke kartám RegioAdvisor
 • Využití karet Jobbkort v poradenství a výuce
 • Skupinové aktivity do hodin „Opuštěný ostrov", "Let balonem", "Úspěšný člověk"
 • Vhodné pro žáky základních a středních škol.
 • Využití aktivit v individuálním poradenství.
 • Test kariérních kotev Edgara Scheina
 • Spojení pracovních hodnot a kariérních kotev. Význam pro plánování kariéry.
 • 9 kariérních kotev a jejich interpretace
 • účastníci vyzkouší test Kariérních kotev
Lektorka: Ing. Kateřina Málková |zakladatelka projektu SMARTEE
Kateřina Málková | Smartee.cz | kariérové poradenství
Odborný garantem tohoto kurzu PhDr. Petra Drahoňovská, CAREER DESIGNER
autorka diJÁře pro kluky a holky od 13 do 28 let a sady Kariérové karTY - Vybíráš střední školu
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 5. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V letech 2021-23 jsem navštívila 40 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 1000 žáků.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení, titul
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Datum narození (pro vystavení osvědčení)
Termín, na který se přihlašujete
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
Payment method