smartee.cz

Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu.
Kariérní kotvy E. Scheina (webinář)

Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Webinář je určen pro:
výchovné poradce, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele SOŠ a SOU, učitele gymnázií, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků

Všichni účastníci obdrží pracovní sešit (pdf) pro každý díl webináře, prezentace v rozsahu cca 100 str. a dostup k záznamům na dobu 3 měsíců.

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Aktuální termíny
celkem 6 vyučovacích hodin
3 online setkání každý čtvrtek
v čase 15:30- 17:00
v aplikaci Zoom
V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny
1 750 Kč
nejsem plátce DPH

Vzdělávací plán / obsah:

 • Motivační teorie Davida McClellanda
 • Charakteristika 4 hlavních motivů jako základu motivace člověka.
 • Zájmy vs. hodnoty a jejich vliv na kariérní volbu žáků. Spojení s výběrem povolání.
 • Motivace vs. akceschopnost
 • Motivy a rozvoj kompetencí pro plánování kariéry (Career Management Skills)
 • Propojení s dalšími motivačními teoriemi a metodikami používanými v kariérovém poradenství (Maslow, MBTI, Gallup, archetypy aj.)
 • Varianty práce s kartami pracovních hodnot (průřezově v průběhu celého webináře)
 • Aktivity ke kartám RegioAdvisor
 • Využití karet Jobbkort v poradenství a výuce
 • Skupinové aktivity do hodin „Opuštěný ostrov", "Let balonem", "Úspěšný člověk"
 • Vhodné pro žáky základních a středních škol.
 • Využití aktivit v individuálním poradenství.
 • Test kariérních kotev Edgara Scheina
 • Spojení pracovních hodnot a kariérních kotev. Význam pro plánování kariéry.
 • 9 kariérních kotev a jejich interpretace
 • účastníci vyzkouší test Kariérních kotev
Lektorka: Ing. Kateřina Málková |zakladatelka projektu SMARTEE
Odborný garantem tohoto kurzu PhDr. Petra Drahoňovská, CAREER DESIGNER
autorka diJÁře pro kluky a holky od 13 do 28 let a sady Kariérové karTY - Vybíráš střední školu
Kariérovému poradenství pro teenagery věnuji se aktivně od roku 2016. Nabízím osobní / online konzultace, jsem kurátorkou online kurzu "Správná střední", který jsem vytvořila pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Svoje zkušenosti z praxe předávám pedagogům na seminářích a webinářích již 5. rokem. Za sebou mám více jak 600 odškolených hodin v programech pro školní kariérové poradce a téměř 1000 účastníků.
Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání. Reloaded".
V roce 2021 jsem stihla navštívit 7 základních škol s projektovým dnem "Moje budoucnost, moje volba", kterého se zúčastnilo více jak 200 žáků z 12 tříd.
Jsem certifikovanou kariérovou poradkyní pro mládež (Škola kariérního managementu, Smart Course, EKS aj.)
Do roku 2016 19 let praxe v soukromém sektoru (oceňování byznysu, jednatelka soukromé společnosti ve stavebnictví, mentorka IT startupů, ředitelka pro rozvoj Bezones a.s.). Zkušenosti ve stavebnictví, podnikových financích, IT, marketingu a podnikání.
Click to order
Registrace na webinář(e)
Total: 
V případě registrace více účastníků od jedné organizace, prosím navyšte objednávané množství u jednotlivých položek tak, aby odpovídalo celkovému počtu účastníků. Registrační údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresa) vyžádám dodatečně.

Vyplňte prosím Vaše fakturační údaje
Jméno, příjmení, titul
Váš e-mail pro potvrzení registrace a zaslání pokynů k přihlášení
Telefonní číslo
Datum narození (pro vystavení osvědčení)
Termín, na který se přihlašujete
Název školy (organizace), fakturační adresa, IČ
Kontakt pro zaslání faktury (e-mailová adresa)
Payment method