Hodnoty v kariérovém poradenství

Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu.
Kariérní kotvy E. Scheina (webinář)

Přesto, že v 8. a 9. třídě hlavním cílem poradenství je výběr střední školy, ve skutečnosti žáci přichází na osobní konzultace s několika různými typy otázek. Každý z nich vyžaduje jiný přístup poradce, jiné metody a postupy a určitou strukturu poradenského setkání. Zdařilá volba oboru se opírá nejen o studijní výsledky a zájmy žáků, ale především o jejich vnitřní potřeby (hodnoty). Na tomto webináři získáte jasné pochopení, jak vést poradenské setkání s orientací na hodnoty žáka, řadu praktických aktivit a způsobů využití dostupných pomůcek. Webinář je čistě praktický. Všechny teorie jsou vysvětlovány v kontextu konkrétních aktivit, které účastníci vyzkouší na sobě.
Online vzdělání pro kariérové poradce
Akreditace DVPP: MSMT-21420/2021-1-694
webinář je akreditován jako online vzdělávací program, nelze hradit ze šablon
pracovní sešit ke každému dni
záznam webináře na 3 měsíce
zkušenosti z praxe
Podmínky registrace a storno
Registrace na webinář je závazná. O uskutečnění webináře rozhoduje počet přihlášených. Po odeslání registrace obdržíte automatické potvrzení objednávky. Nejpozději následující pracovní den obdržíte fakturu se splatností 10 dnů. Pokud zjistíte, že nebudete moci v uvedený den a čas zúčastnit se webináře, můžete určit náhradníka, případně Vaši registraci stornovat. Při stornu provedeném nejpozději 14 dní před datem konání webináře, vracím 100 % kurzovného. Pokud svoji účast stornujete 7 až 13 dní před konáním webináře, bude Vám vraceno 50 % kurzovného. Při stornu v kratším termínu poplatek za webinář bohužel nevracím.

Webinář proběhne v aplikaci Zoom. Pokyny ke stažení, instalaci a použití aplikace Vám budou zaslány po registraci. Odkaz pro přihlášení k webináři obdržíte s týdenním předstihem a opakovaně v den konání webináře 2 hodiny předem. V případě zrušení webináře kurzovné Vám bude vraceno ve výš 100 %. V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Vzdělávací plán / obsah kurzu:

 • Motivační teorie Davida McClellanda
 • Charakteristika 4 hlavních motivů jako základu motivace člověka.
 • Zájmy vs. hodnoty a jejich vliv na kariérní volbu žáků. Spojení s výběrem povolání.
 • Motivace vs. akceschopnost
 • Motivy a rozvoj kompetencí pro plánování kariéry (Career Management Skills)
 • Propojení s dalšími motivačními teoriemi a metodikami používanými v kariérovém poradenství (Maslow, MBTI, Gallup, archetypy aj.)
 • Varianty práce s kartami pracovních hodnot (průřezově v průběhu celého webináře)
 • Aktivity ke kartám RegioAdvisor
 • Využití karet Jobbkort v poradenství a výuce
 • Skupinové aktivity do hodin „Opuštěný ostrov", "Let balonem", "Úspěšný člověk"
 • Vhodné pro žáky základních a středních škol.
 • Využití aktivit v individuálním poradenství.
 • Test kariérních kotev Edgara Scheina
 • Spojení pracovních hodnot a kariérních kotev. Význam pro plánování kariéry.
 • 9 kariérních kotev a jejich interpretace
 • účastníci vyzkouší test Kariérních kotev

Než jsem v roce 2016 založila projekt Smartee a začala se věnovat kariérovému poradenství dětí a mládeže, téměř 19 let jsem strávila v prostředí reálných firem. Byla jsem ředitelkou dvou společností, zastávala jsem funkci ředitelky pro personální a finanční řízení, vybírala jsem zaměstnance a spolupracovala s lidmi různých profesí. V projektu Smartee se aktivně věnuji individuálnímu a skupinovému poradenství zaměřenému na období dospívání již 8. rokem. Jsem autorkou pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství IAEVG v Bratislavě v roce 2019.

Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi (NPI, CCV Pardubice, VÍM Brno), přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodní konferenci pro kariérové poradce v Hradci Králové a na konferenci "Cesty kariérového poradenství" v Seči (2013). Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Se základními školami spolupracuji rovněž na realizaci projektových dnů "Moje budoucnost, moje volba", díky kterým jsem podpořila více jak 2000 osmáků a deváťáků z celé republiky a za poslední 2,5 roků ve školách odučila přes 300 hodin. Již 8 let s žáky pracuji také v individuálním poradenství.
Ing. Kateřina Málková
zakladatelka Smartee
lektorka
Kateřina Málková, smartee.cz

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje
součástí nabídky je kompletní prezentace (> 100 str.), dostup k záznamu na dobu 3 měsíců a certifikát o absolvování
Webinář proběhne v aplikaci ZOOM
V tuto chvíli není vypsán
3 x 15:00 - 16:30, 270 min.
Záznam online kurzu
2 600 Kč
dostup k záznamům na 6 měsíců
Podmínky registrace a storno
Vaše místo na webináři je garantováno po odeslání registrace a úhradě poplatku. Svoji účast můžete zrušit nejpozději 14 dní před datem konání webináře bez storno poplatku.
kapacita webináře je 15 účastníků
1 850 Kč
+ osvědčení, prezentace a pracovní sešit