Jak připravit dítě na výběr povolání

online kurz pro rodiče výjimečných dětí, které chodí do 6. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií

a naučit ho dosahovat svých cílů

Možná pozorujete na svém dítěti, že ke konci školní docházky ztrácí motivaci. Základní škola totiž nebaví naprostou většinu osmáků a deváťáků. Navštívila jsem už 70 tříd na různých základkách po celé republice a ještě se mi nestálo, aby většina ve třídě na tuto otázku odpověděla kladně. Ruce zvedne jen pár. Mnohé děti na základce také pochybují o sobě a svých schopnostech, citlivě reagují na kritiku ze strany učitelů a jiných dospělých a v tomto období nejvíc i ze strany svých vrstevníků, jsou méně sdílné a také emocionálně nestabilní. Před chvíli jím bylo dobře a najednou s nikým nechtějí mluvit.

Nám, rodičům, už ke konci základky pomalu také dochází dech, a proto přechod na střední vnímáme nejen jako malou zkoušku rodičovství, ale i jako příležitost konečně začít myslet také na sebe, vlastní seberealizaci, mít trochu volného času na věci, které jsme dlouho odkládali.
Výběr střední školy dokáže potrápit celou rodinu – je to jedno z nejstresovějších období celé školní docházky. Nyní, když na školy míří silné ročníky a konkurence na některé obory je obrovská, děti, které směřují k maturitním oborům, jsou pod obrovským tlakem. Musí se připravit na náročné přijímačky. Ostatní také si kolikrát potřebují vylepšit prospěch, aby měly šanci být přijaty na ty nejzajímavější učební obory.

Ale nejen děti procházejí tímto náročným rozhodováním – i rodiče mají své vlastní výzvy. Kolikrát si lámeme hlavu nad tím, co se honí v hlavě našeho dospívajícího dítěte. Snažíme se pochopit, jakým způsobem o výběru uvažuje a jak najít ta pravá slova, která ho namotivují, aniž bychom ho tlačili nebo mu vnutili své vlastní představy. Chceme pomoci, ale zároveň nechceme, aby škola, kterou nakonec vybere, byla špatnou volbou.
Možná pozorujete na svém dítěti, že ke konci školní docházky ztrácí motivaci. Škola totiž nebaví naprostou většinu osmáků a deváťáků. Navštívila jsem už 70 tříd na různých základkách po celé republice a ještě se mi nestálo, aby většina ve třídě na tuto otázku odpověděla kladně. Ruce zvedne jen pár. Mnohé děti na základce také pochybují o sobě a svých schopnostech, citlivě reagují na kritiku ze strany učitelů a jiných dospělých a v tomto období nejvíc i ze strany vrstevníků.

Na druhou stranu, když se ptám na očekávání od střední školy, většina chce, aby je střední bavila, aby učitelé se k žákům chovali s respektem, aby uměli učit zajímavě a srozumitelně, aby střední škola jím dala praktické znalosti do života a připravila na povolání.

Ale jak si můžete vybrat školu dobře, když nemáte ponětí, jak vybírat a neumíte odpovědět ani na otázku "Co se ti tento týden povedlo?"
Kateřina Málková, kariérová poradkyně pro mládež
Takových projektových dnů na základních školách již za sebou mám víc než 70. Pracovala jsem s více než 1500 žáky a v osobním poradenství s dětmi jsem jen za poslední 2 roky strávila téměř 350 hodin.

Někdy se zdá, že nutnost volby střední školy a budoucího povolání ve 13 - 14 letech je dítěti vnucována příliš brzy. Kdo v tomto věku dokáže si zodpovědně vybrat povolání na celý život, když ještě nemá žádné zkušenosti?

Ve skutečnosti není třeba na dítě klást taková očekávání a myslet si, že je to právě střední škola, která jednoznačně rozhodne o celé jeho profesní budoucnosti. Na druhou stranu takové samostatné rozhodnutí na konci základní školy má pro úspěšnou budoucnost dítěte velký smysl. Od tohoto okamžiku se z něj postupně stává dospělý, díky potřebě vzít na sebe zodpovědnost za tak důležité rozhodnutí, teenager se učí aktivně řídit svůj život a ovlivňovat svou budoucnost.
A teď si představte, že tak náročný úkol si teenager musí vyřešit sám. Je to pro něj velmi stresující.

S tak složitým rozhodováním se ještě nesetkal(a) a také má strach udělat chybu. Právě proto se může vyhýbat rozhovorům, odkládat rozhodnutí na poslední chvíli, přeložit tuto volbu na vás, jít cestou nejmenšího odporu a vybrat si školu, kam půjdou kamarádi, nebo tu první, která se nabídne. Pak se na střední trápí, nebo se řeší přestupy a v některých případech dokonce i nové přijímačky. Navíc málokterý teenager jasně ví, v čem se mu daří, anebo v čem se mu dařit může. Mnozí mají tak různorodé zájmy a schopnosti, že ani test nepomůže jasně pochopit, na který obor se hodí.
Kateřina Málková, kariérová poradkyně pro mládež
zakladatelka Smartee.cz
autorka pracovního sešitu "8 mýtů o volbě budoucího povolání"

Naštěstí dětem s tím můžeme pomoci. Nemusíme rozhodovat místo nich, ale společně s nimi. V kurzu "Jak připravit dítě na výběr povolání" jsem pro vás celý proces rozdělila na několik srozumitelných kroků.

Když se výběr školy nebude muset řešit ve velmi krátkém čase a najednou a naopak se rozloží na menší etapy, teenager se naučí o výběru uvažovat správně, dokáže si uvědomit své silné a slabé stránky, které mu pomohou v nabídce škol si všimnout nejlepších příležitostí. Dokáže svůj výběr odůvodnit a zároveň bude schopen slyšet věcné argumenty dospělých. Zároveň bude mít pocit, že ho nikdo do ničeho nenutí a toto rozhodnutí je plně jeho vlastní. Návyk kariérního rozhodování, který díky tomu získá, mu poslouží v případě dalšího vzdělání a také úspěšného výběru pracovních příležitostí.

Vás tento proces také nezatíží, protože všechno budete moci řešit v rámci běžné komunikace, zároveň budete mít jistotu, že svoje dítě podporujete správně a tou nejlepší cestou.

KURZ SE SKLÁDÁ ZE 3 KROKŮ:
Zdravé sebevědomí a vnitřní motivace jsou klíčem k rozhodnutím, která v nepředvídatelném a měnícím se světě člověku pomohou žít nezávislý a spokojený život, vybírat si vzdělání a práci, která bude naplňovat a dobře uživí, obklopovat se lidmi, s kterými bude na jedné vlně.

V tomto kroku pochopíte, jak naučit svoje dítě chápat, co je v jeho životě důležité, jak reagovat na různé události a podněty, které přichází každý den, a zdá je vůbec vhodné porovnávat se se vzory "úspěšných lidí", které na něj chrlí internet. Naučí se odlišovat vlastní touhy a ambice od podnětů, které mu vnucuje společnost a média, a rozhodovat tak, aby váš syn nebo dcera šli skutečně svoji vlastní cestou bez obav z neúspěchu a beze zbytečných pochybností o vlastních schopnostech.

V této lekci najdete 5 videí (každé v délce 22 až 27 min.) a 5 zajímavých, jednoduchých a velmi účinných aktivit, které podpoří sebevědomí a sebedůvěru a nastartují vnitřní motivaci

  1. Jak řídit svůj život. Proč je důležité být proaktivním? A co to znamená?
  2. Jak pomoci svému dítěti vybrat povolání. Začínáme mluvit o profesích.
  3. Jak poznat, co má hodnotu a určit si priority. Hodnoty jako základ správného rozhodnutí.
  4. Jak pomoci dítěti se cítit úspěšným. Hledáme úspěch v každém prožitém dni.
  5. Jak ho naučit vnímat své potřeby. Probouzíme zdroj vnitřní motivace.
Díky mému staršímu synovi, kterému je dnes 18, se kariérovému poradenství pro teenagery věnuji již 7. rokem z mé celkem 26ti-leté praxe. Mám zkušenosti z praxe (ze stavebnictví, IT, marketingu, účetnictví, personalistiky, podnikání), což chybí mnoha pedagogům a kariérovým poradcům z neziskové oblasti.

V roce 2016 jsem založila projekt Smartee, v kterém dětem pomáhám nejen s výběrem střední školy, ale také s vírou v sebe a vlastní schopnosti. Jako lektorka spolupracuji s různými organizacemi. Přednášela jsem na Pedagogické fakultě UK, spolupracovala s Jihočeskou Hospodářskou komorou na projektu pro školy, vystupovala na mezinárodních konferencích. Mých seminářů a webinářů se zúčastnilo již více jak 1000 pedagogů ze základních a středních škol. Napsala jsem pracovní sešit "8 mýtů o volbě budoucího povolání", který jsem poprvé představila na mezinárodní konferenci kariérového poradenství v Bratislavě v roce 2019. V projektových dnech "Moje budoucnost, moje volba" jsem se setkala s více jak 1500 osmáky a deváťáky z celé republice. Od roku 2016 pracuji s dětmi také individuálně v online kurzu "Správná střední".

Tento projekt a spolupráce s dospívajícími dětmi od základu změnily můj život.
Kateřina Málková
autorka kurzu a jeho kurátorka
Potřebujete poradit?
Close
Potřebujete s něčím poradit? Napište mi
Ujišťuji Vás, že odeslání dotazů ke kurzu neznamená udělení souhlasu se zasíláním reklamních sdělení!

Proč pro děti v období dospívání při výběru budoucího povolání je důležitá právě rodičovská podpora a pomoc, i když už můžeme být značně unavení od řešení školních peripetií a někomu se dokonce může zdát, že děti názory rodičů přestávají brát vážně?

Od narození do dospívání dítě prochází procesem separace (postupného odloučení) od rodičů tak, že se učí řešit problémy přiměřeně jeho věku. Učí se postupně přebírat odpovědnost za určitá rozhodnutí. V pubertě jde právě o samostatné rozhodování o následném vzdělávání a budoucí profesi. Proto by rodič neměl rozhodovat bez dítěte.
Nedokončená separace vede k tomu, že dospělý člověk žije podle scénáře svých rodičů, nebo naopak nevědomě volí antiscénář, celý život prožívá vnitřní konflikty a bojuje s rodiči a jejich názory. A přestože navenek může vše vypadat dobře, uvnitř necítí štěstí a naplnění ze života.
Pro dívky je obzvláště důležité, aby nejdřív pochopily samy sebe a začaly se realizovat, a teprve potom se vrhaly do vztahů s potenciálním partnerem. Právě tehdy takové vztahy budou založené na vzájemném respektu a podpoře.
Bohužel nám nikdo neříká, že úspěch v kariéře a spokojenost člověka se životem jsou do značné míry ovlivněny vnitřními obrazy otce a matky, a že tento vliv je ještě mnohem důležitější v kariérní úspěšnosti než zvolená profese.
Podle výsledků četných průzkumů více než 85 % středoškoláků tvrdí, že jejich konečné rozhodnutí o výběru školy bylo ovlivněno názorem rodičů. Na jednu stranu je to skvělé. Představte si, že by Přemek Forejt neposlechl rodiče a nevyučil se na kuchaře. Dnes by nežil život svých snů. Ale na druhou stranu právě vliv rodičů bohužel bývá častým tématem kariérních konzultací, kdy dospělí řeší nespokojenost se svou prací a nechápou, co chtějí dělat dál.
V tomto věku je velmi důležité podporovat děti v touze mít vlastní názor a samostatně se rozhodovat o svém vzdělání, začít je pouštět zpod křídla své rodičovské péče. Zároveň teenageři ještě potřebují podporu a ochranu rodičů, protože neumí objektivně posoudit realitu, často se rozhodují impulzivně pod vlivem emocí.
Přesto z výsledků osobního poradenství jsem si všimla, že děti, které samy promyslely svůj výběr, rodiče jím poskytovali přiměřenou podporu, o výběru mluvili, ale do ničeho nenutili, ani nepřenášeli na ně svůj stres a nervozitu, s přijetím na školy-favority měly jakési zvláštní štěstí. A tento fenomén dokonce má oporu v moderní psychologii.
Proto účast rodičů v prvním profesním výběru dítěte a jejich podpora v samostatném rozhodování je velmi důležitá. V tomto kurzu pochopíte, jak to udělat dobře, přirozeně a pro teenagera zajímavě, ku prospěchu svého dospívajícího dítěte a celé rodiny.

* Cena je konečná a neobsahuje DPH (nejsem plátce).
Kurz můžete uhradit v průběhu odeslání objednávky platební kartou, anebo později bankovním převodem. Po odeslání objednávky obdržíte její automatické potvrzení s platebními údaji. Informace ke slevě: cena je zavádějící a platí pro prvních 20 registraci v každé skupině.
Podmínky poskytnutí služby se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
Click to order
Fotografie a ilustrace na webu: Freepik, Unsplash
Copyright @ 2016 - 2023 Kateřina Málková, SMARTEE